Ανάκτηση πόρων: ο ρόλος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Πηγή: www.reporter.gr

Οι επιστήμονες διεθνώς κρούουν το κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη  καταστροφή του περιβάλλοντος. Η δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας απαιτεί, μεταξύ άλλων, ότι καθένας από εμάς χρησιμοποιεί μόνο αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Αλλά και ότι όλοι βοηθούμε στην ανάκτηση των πόρων με τη διαδοχική χρήση προϊόντων, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Σε αυτό, σημαντικό ρόλο και ευθύνη έχουν οι ίδιοι οι καταναλωτές, διότι δεν μπορεί να προστατευθεί το περιβάλλον, αν – πέραν των προσπαθειών των βιομηχανικών επιχειρήσεων – οι καταναλωτές, δεν μάθουν να χρησιμοποιούν αλλά και να απορρίπτουν, μετά τη χρήση τους, τα προϊόντα που καταναλώνουν κατά τρόπο υπεύθυνο. Η υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά, μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο μιας «πράσινης καμπάνιας», ώστε οι καταναλωτές, με σωστή εκπαίδευση και ενθάρρυνση, να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη περιβαλλοντική συνείδηση και να μάθουν να χρησιμοποιούν αφενός μόνο τα προϊόντα που τους είναι απαραίτητα, και αφετέρου κατά τρόπο υπεύθυνο και συνειδητό, ώστε να μειωθεί η χρήση των πολύτιμων πόρων και πηγών ενέργειας, αλλά και τα απορρίμματα από τα προϊόντα που καταναλώνονται.

Καταναλωτές

Η αποτίμηση της ευθύνης των καταναλωτών υπολογίζεται σαν ένα σημαντικό μέρος του συνολικού αντίκτυπου, που έχουν στο περιβάλλον τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, υποστηρίζουν, σωστά κατά την άποψή μου, οι ειδικοί. Π.χ. υπάρχουν προϊόντα, όπως απορρυπαντικά, σαπούνια και σαμπουάν, η χρήση των οποίων απαιτεί ενέργεια και νερό. Προφανώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά, ο τρόπος χρήσης τους μπορεί να είναι πιο συνετός ως προς την κατανάλωση αυτών των πόρων. Από την άλλη πλευρά, οι βιομηχανίες μπορεί να σχεδιάζουν προϊόντα που διευκολύνουν τους καταναλωτές και καθιστούν πιο εύκολη τη μείωση χρήσης των πόρων αυτών, όπως τους εκτυπωτές που τυπώνουν και στις δύο πλευρές ενός φύλλου, ή τα καζανάκια τουαλέτας με ελεγχόμενο ρυθμιστή, ή τις έξυπνες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αλλά μόνο οι ίδιοι οι καταναλωτές μπορούν να κλείσουν τον διακόπτη της τηλεόρασης όταν δεν την παρακολουθούν, ή τις λάμπες που δεν χρειάζονται, ή να επιλέξουν τη χρήση κρύου νερού στο πλυντήριό τους.