Τα 2/3 των στελεχών HR δεν έχουν προχωρήσει σε ψηφιακό σχεδιασμό

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Διχασμένα έναντι του ψηφιακού μετασχηματισμού και των αλλαγών που φέρνει στις επιχειρηματικές λειτουργίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εμφανίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκείνοι που διαβλέπουν τα οφέλη, παρά τους βραχυπρόθεσμους κραδασμούς, προσδιορίζουν εγκαίρως τις κινήσεις για επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος ψηφιακού μετασχηματισμού. Αντίθετα, όσοι αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις ή υποτιμούν τις επερχόμενες αλλαγές, παραμένουν ανέτοιμοι στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της KPMG, τα δύο τρίτα των υψηλόβαθμων στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν έχουν προχωρήσει σε ψηφιακό σχεδιασμό.

Η παγκόσμια έρευνα της KPMG International, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.200 υψηλόβαθμα στελέχη, δείχνει, για παράδειγμα, ότι μόνο το 40% των υψηλόβαθμων στελεχών HR ανέφερε ότι έχει, ήδη, καταρτίσει σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού. Πάντως, το 70% αναγνωρίζει την ανάγκη για μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά μόνο το 37% νιώθει αρκετά σίγουρο για την δυνατότητα της αρμόδιας Διεύθυνσης να μετασχηματιστεί. Όπως διαπιστώνει η σχετική έρευνα (The Future of HR 2019: In the Know or In the No), το 42% των στελεχών συμφωνεί ότι η προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για ένα μέλλον, που θα συμπεριλαμβάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η αρμόδια διεύθυνση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Έλλειψη δεξιοτήτων

Στο μεταξύ, η έρευνα αποκαλύπτει τη μεγάλη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, που διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, που υποβάλλονται σήμερα σε ψηφιακό μετασχηματισμό (ή που τον ολοκλήρωσαν πρόσφατα), θεωρούν την έλλειψη δεξιοτήτων (51%) και την έλλειψη πόρων (43%) ως τα βασικά εμπόδια στην προώθηση του μετασχηματισμού. Η εταιρική κουλτούρα θεωρείται επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με το 41% των ερωτηθέντων. Σχεδόν ένας τους τρεις (35%) δήλωσε ότι η τρέχουσα κουλτούρα της εταιρείας του είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην υλοποίηση των καθηκόντων και των διαδικασιών, παρά στην καινοτομία ή σε πρωτοποριακές διαδικασίες.

Θέσεις εργασίας

Η μελέτη αποκαλύπτει, επίσης, μια σημαντική διαφορά απόψεων μεταξύ των ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού και της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Περισσότερα από τα μισά στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που ερωτήθηκαν (το 60%), πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα εξαλείψει περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι θα δημιουργήσει. Αντίστροφα, σύμφωνα με τη μελέτη του 2018, Global CEO Outlook της KPMG, περίπου το ίδιο ποσοστό CEOs (το 62%) πιστεύει ότι η AI θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι εξαλείψει. “Νομοτελειακά, μόνο οι εταιρείες, που θα προετοιμάσουν εγκαίρως και επαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό τους στα διαφαινόμενα νέα δεδομένα, θα καταφέρουν να πορευθούν επιτυχώς στους επιχειρηματικούς στόχους που έχουν θέσει, οι υπόλοιπες θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της έλλειψης προετοιμασίας και προσαρμοστικότητας”, καταλήγει η μελέτη.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr