Το κερδοφόρο Affiliate Marketing

    Από: Startup Team

Έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους online marketing, αποτελεί το Affiliate Marketing, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήσαν ForestView και Focus Bari.

Το Affiliate Marketing αποτελεί ένα από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους Online Marketing, με βάση την πανελλαδική έρευνα των ForestView και Focus Bari, καθώς οι εταιρείες που το χρησιμοποιούν, επιβραβεύουν τους συνεργάτες τους (Affiliates), οι οποίοι συμμετέχουν στην προώθηση του προϊόντος ή υπηρεσίας τους, βάσει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν. Συνεργάτης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε διαθέτει α) πρόσβαση στο  Internet και β) δημιουργικό μυαλό για το πώς μπορεί να προωθήσει μία επιχείρηση ψηφιακά.   

Σε χώρες όπως η Αγγλία, το Affiliate Marketing παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη – 50% αύξηση κονδυλίων τα τελευταία 4 χρόνια- και μέσα στο 2012 πραγματοποιήθηκαν, χάρη σε ενέργειες των Affiliates, πωλήσεις συνολικής αξίας 9 δισ. λιρών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ