Το 71% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί υπολογιστική συσκευή στη δουλειά του

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ριζικές αλλαγές στην αγορά εργασίας φέρνει η τεχνολογία και αναπόφευκτη είσοδος της στους – ανά τον κόσμο – εργασιακούς χώρους. Η Ευρώπη, ως μία από τις πλέον “ώριμες” τεχνολογικά αγορές, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση στο γενικό αυτόν κανόνα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το 2018 το 71% των εργαζομένων χρησιμοποιούσε μια υπολογιστική συσκευή στο χώρο εργασίας του (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, smartphone, tablet ή άλλες φορητές συσκευές), ενώ ένα 19% χρησιμοποιούσε μηχανογραφικό εξοπλισμό. Το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων, που χρησιμοποίησε υπολογιστή και Ίντερνετ στην εργασία του, κατείχε το 2018 η Ολλανδία (93%), ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Σουηδία (και οι δύο από 90%) και η Φινλανδία (87% ). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (36%) και τη Βουλγαρία (47%).

 

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται πλήρως την είσοδο της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 16% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά ότι είδε αλλαγές στα εργασιακά του καθήκοντα τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω της τεχνολογίας (σ.σ. λόγω νέου λογισμικού ή νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού). Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (27%), το Λουξεμβούργο (25%), τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Ολλανδία (23% κάθε χώρα). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, βρέθηκε η Κύπρος (3%), η Βουλγαρία (6%), η Ρουμανία και η Λετονία (και οι δύο 7%).

Ψηφιακές δεξιότητες

Στο μεταξύ, το 29% των εργαζομένων στην Ευρώπη απαντά ότι κλήθηκε να αποκτήσει πρόσθετες δεξιότητες τους τελευταίους 12 μήνες, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, που έφερε μαζί της η τεχνολογία. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν, στο μεταξύ, ότι σχεδόν το ήμισυ (47%) των εργαζομένων στην Ε.Ε. αξιολόγησε τις δεξιότητες σχετικά με τη χρήση υπολογιστών, λογισμικού ή εφαρμογών στην εργασία ως επαρκείς για τα καθήκοντά του. Το 18% απάντησε ότι διαθέτει περισσότερες δεξιότητες απ’ αυτές, που απαιτούν τα τρέχοντα καθήκοντά του, ενώ μόλις και 9% ότι χρειάζεται περαιτέρω κατάρτιση.

Κύριες δραστηριότητες

Η έρευνα της Eurostat αποκαλύπτει τις πιο συνηθισμένες εργασίες, που καλούνται να εκτελέσουν οι εργαζόμενοι στην Ε.Ε. με τη χρήση υπολογιστή, smartphone, tablet. Σύμφωνα με τα ευρήματα της στατιστικής Αρχής, αυτές είναι: η αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων (61%), η δημιουργία ή επεξεργασία ηλεκτρονικών εγγράφων (47%) και η χρήση επαγγελματικού λογισμικού (38%). Στο μεταξύ, το 18% των εργαζομένων, που χρησιμοποιούν υπολογιστή και Ίντερνετ στο χώρο εργασίας, απαντά ότι έχει κάνει χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr