Γκουγκλάροντας αυξάνεται και η παραγωγικότητα σας

    Από: Startup Team

Πηγή: www.reporter.gr

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο μέσω της Google ή οποιασδήποτε άλλης search engine, έχει γίνει σχεδόν μια αντανακλαστική πράξη. Κάθε μέρα, παγκοσμίως, δεκάδες εκατομμύρια κομπιούτερ, φορητοί υπολογιστές και συσκευές χειρός παίρνουν φωτιά από ανθρώπους που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, οδηγίες που θα βοηθήσουν τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις κλπ. Ωστόσο, η οικονομική αξία αυτής της τεράστιας δραστηριότητας, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις βασίζονται σε μετρήσεις, όπως ο αριθμός των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν ή τα διαφημιστικά έσοδα που αναφέρουν οι επιχειρήσεις που διαφημίζονται μέσω αυτών. Οι εκτιμήσεις αυτές, δεν λαμβάνουν υπόψη το πώς τρισεκατομμύρια κλικ συνδυάζονται, για να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα, το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών δρόμων για την επίλυση προβλημάτων ή απλά, για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη.

Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey, η οποία ερευνά τον αντίκτυπο των τεχνολογιών του Διαδικτύου. Η αναζήτηση γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αυξανόμενης αξίας αυτού του φαινόμενου. Στη μελέτη οι ερευνητές εξέτασαν πέντε βασικές αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, δηλ. Βραζιλία, ΓαλλίαΓερμανία, Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες, αντλώντας εννέα δραστηριότητες, που είναι οι βασικές πηγές αξίας της αναζήτησης, καθώς και ένδεκα ιδιωτικές και δημόσιες περιφέρειες που αξιοποίησαν τα οφέλη. Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων συνοψίζονται τα ακόλουθα:

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση σε επίπεδο χώρας σαν βάση, εκτιμάται ότι η συνολική μικτή αξία της αναζήτησης στο διαδίκτυο, στην παγκόσμια οικονομία, ήταν 780 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με το ΑΕΠ της Ολλανδίας ή της Τουρκίας. Με την εκτίμηση αυτή, κάθε αναζήτηση είναι αξίας 0,50 δολαρίων.

Από την αξία αυτή, 540 δισ. δολάρια (δηλ. το 69% του συνόλου) και 25 φορές η ετήσια προστιθέμενη αξία (κέρδη), είναι των εταιριών αναζήτησης – που έρρεαν άμεσα στο παγκόσμιοΑΕΠ, κυρίως με τη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα διαφημιστικά έσοδα και την υψηλότερη επιχειρηματική παραγωγικότητα. Η αναζήτηση αντιπροσωπεύει το1,2% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, και το 0,5 % του ΑΕΠ της Ινδίας.