Οι κορυφαίες χώρες για χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων το 2019

    Από: Startup Team

Η Ελβετία συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα ως χώρα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η εύκολη πρόσβαση που παρέχει σε κεφάλαια για τη δημιουργία startups αλλά και γενικότερα την επιχειρηματική ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλες χώρες. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από την αμερικάνικη εταιρεία media US News & World Report, η οποία πρόσφατα πραγματοποίησε σχετική μελέτη. Με βάσει τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν η US News & World Report συνέταξε μία λίστα με τις 10 χώρες παγκοσμίως, οι οποίες προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για το 2019.

Η μελέτη διεξήχθη με τη βοήθεια περισσοτέρων από 20.000 ερωτηθέντων, οι οποίοι κλήθηκαν να βαθμολογήσουν 80 χώρες αποτυπώνοντας τη γνώμη τους για διάφορους παράγοντες της καθημερινότητας.

Ακολουθούν οι δέκα καλύτερες χώρες του κόσμου, οι οποίες προσφέρουν την ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια για το 2019:

10. Ολλανδία

Βαθμολογία: 10

 

9. Φινλανδία

Βαθμολογία: 9

 

8. Σουηδία

Βαθμολογία: 8

 

7. Αυστραλία

Βαθμολογία: 7

 

6. Γερμανία

Βαθμολογία: 6

 

5. Λουξεμβούργο

Βαθμολογία: 5

4. Ηνωμένο Βασίλειο

Βαθμολογία: 4

3. Καναδάς

Βαθμολογία: 3

2. Ηνωμένες Πολιτείες

Βαθμολογία: 2

1. Ελβετία

Πηγή: Businessnews.gr