Σε αυτούς τους τομείς του FinTech επενδύουν οι αμερικανικές τράπεζες

    Από: Startup Team

Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια τη δυναμική του FinTech και σπεύδουν να επενδύσουν σε σχετικές τεχνολογίες και να τις ενσωματώσουν. Μέσα στο 2019, μόνο οι αμερικανικές τράπεζες συμμετείχαν σε 24 συμφωνίες εξαγοράς μετοχών fintech εταιρειών. Ο αριθμός αυτός ακολουθεί το ρεκόρ του 2018, μέσα στο οποίο οι αμερικανικές τράπεζες συμμετείχαν σε 45 τέτοια deals, καταγράφοντας αύξηση 180% από το 2017.

Οι πιο δραστήριες επενδυτικά αμερικανικές τράπεζες είναι οι Goldman Sachs, η Citigroup και η JP Morgan Chase & Co. Παρόλο που και οι τρεις έχουν αυξήσει σημαντικά την επενδυτική τους δραστηριότητα στο FinTech, ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές.

Σύμφωνα με το CBINSIGHTS, Η Goldman Sachs και η Citigroup είναι οι πιο δραστήριοι επενδυτές, κυρίως λόγω των επενδυτικών τους βραχιόνων- της Goldman Sachs Strategic Investments και της Citi Ventures – που έχουν συμμετάσχει σε 21 και 11 συμφωνίες fintech από το 2018 αντίστοιχα.

Από το 2017, η Goldman Sachs έχει επικεντρώσει τις fintech επενδύσεις της σε real estate, αναλύσεις δεδομένων πληρωμές και διακανονισμούς. Οι κινήσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με την ψηφιακή στρατηγική της Goldman για την κλιμάκωση της προσφοράς των καταναλωτών της.

Από την άλλη, η Citi έχει επικεντρωθεί στο blockchain, τις κεφαλαιαγορές και μετά σε πληρωμές και διακανονισμούς. Γενικά, οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της τράπεζας για την οικοδόμηση υποδομών ανοιχτής τραπεζικής.

Στο μεταξύ, η JPM επικεντρώνεται στην ενίσχυση των λύσεων κεφαλαιαγοράς που προσφέρει και στην κλιμάκωση της δραστηριότητας πληρωμών της. Η τράπεζα έχει υποστηρίξει 4 τέτοιες startups  και 4 λογιστικές startups (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που ασχολούνται με πληρωτέους/ εισπρακτέους λογαριασμούς) από το 2017. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η JPM επένδυσε επίσης σε 2 εταιρείες σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: RegTech, Δανεισμού και Πληρωμών/ Διακανονισμών.

Άλλες τράπεζες που έχουν υποστηρίξει τουλάχιστον 5 startups από το 2012 είναι οι Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America και PNC Financial Services Group.

Πηγή: startupper.gr