Διεθνής Εκδήλωση Τεχνολογικών & Επιχειρηματικών Συναντήσεων NANOTEXNOLOGY 2014 Matchmaking Event

    Από: Startup Team

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN διοργάνωσαν την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων η οποία ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία.

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της NANOTEXNOLOGY 2014 η οποία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Λεπτών Υμενίων Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας (LTFN) του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Στέργιο Λογοθετίδη.

Η διοργάνωση NANOTEXNOLOGY αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις στους τομείς των Νανοεπιστημών, των Νανοτεχνολογιών και των Οργανικών Ηλεκτρονικών που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, καταφέρνοντας να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επιστημόνων και επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας από όλο τον κόσμο.

 

Στην εκδήλωση NANOTEXNOLOGY 2014 Matchmaking Event συμμετείχαν 68 εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 140 προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις.

Ο στόχος των συζητήσεων ήταν η διερεύνηση των προοπτικών συνεργασίας σε ερευνητικό και επιχειρηματικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν σε ποσοστό περίπου 50% από την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία και τις Η.Π.Α. μεταξύ άλλων. Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης κρίθηκε θετικά από τους συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εντάξουν στο έντονο πρόγραμμα του συνεδρίου μία προσωπική ατζέντα συναντήσεων.

Η πλειοψηφία τους δήλωσε ότι πραγματοποίησε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με μεγάλη πιθανότητα σύναψης συνεργασίας.