Απολογισμός για την ημερίδα «Innovation ID 2014» στη Θεσσαλονίκη | Επιχειρηματικότητα και Design

    Από: Startup Team

Η διαδικασία του σχεδιασμού  (Design) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κυρίως για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που επιφέρουν αύξηση κερδών, από τις επιχειρήσεις ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της ημερίδας που διοργανώθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.), το Goethe-Institut, το British Council και την Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε., με την υποστήριξη του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, στις εγκαταστάσεις του Goethe-Institut.

Η ημερίδα

Η ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρηματιών υφιστάμενων και νέων, των στελεχών και εργαζομένων όλων των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης των σπουδαστών και των φοιτητών  και των λοιπών ενδιαφερομένων για την μη τεχνολογική καινοτομία.

Εκτός από την επιτυχή οργάνωσή της , ο ολιστικός χαρακτήρας προσέγγισης του σχεδιασμού κατά τη διάρκεια του της ημερίδας, που συνδύασε τη τεχνογνωσία των προσκεκλημένων ομιλητών  με την διαδραστική προσέγγιση των εργαλείων σχεδιασμού από τους προσκεκλημένους των θεματικών εργαστηρίων που πλαισίωσαν την ημερίδα, οδήγησαν σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα οποία οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησης με ζωηρό ενδιαφέρον.

Οι ομιλητές

Στη διάρκεια του πρώτου μέρους της ημερίδας, το λόγο πήραν κατά σειρά ο κ. Νεοκλής Στάμκος από το Κ.Ε.Π.Α., η κα. Claire Fennelow από το Design Council, η κα. Annelies Thoelen από το Design Flanders και η κα. Alexa Torlo από το Birmingham City University. Σε αυτό το μέρος προβλήθηκαν όπως η αξία του Σχεδιασμού, το παρόν και το μέλλον του στην Ελλάδα, η χρήση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και προγραμμάτων για τη χρήση του Σχεδιασμού, καθώς και η επαφή του Σχεδιασμού με όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των κ.κ. Γεώργιου Παπαδάκη από την Filisia Interfaces, και Jimmy Athanasopoulou από το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας καθώς και των μελών της ομάδας εργασίας από το κλειστό θεματικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε προσυνεδριακά στις 20/10/2014 στις εγκαταστάσεις του Goethe-Institut. Ο κ. Παπαδάκης παρουσίασε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην Filisia Interfaces για την ανάπτυξη των προϊόντων τους, όσο και το σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο της προσπάθειάς της.

Παρουσίαση του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας από τον κ. Jimmy Αθανασόπουλου

Ο κ. J. Athanasopoulos παρουσίασε εκτενώς το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας το οποίο διανύει το τρίτο έτος ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παροτρύνοντας τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Παράλληλα απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού  για τη λειτουργία, την εφαρμογή, τις απαιτήσεις και το όραμα του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας. Ακολούθως, τα άτομα που συμμετείχαν στο κλειστό θεματικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε τη χθεσινή ημέρα (Δευτέρα 20/10/2014), παρουσίασαν τα αποτελέσματά του, καθώς επίσης την αξιολόγησή τους από την εμπειρία συμμετοχής τους σε αυτό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και το θεματικό εργαστήριο που ακολούθησε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και το θεματικό εργαστήριο που ακολούθησε το κύριο μέρος της ημερίδας με θέμα «Πρακτική εφαρμογή των εργαλείων του Service Design Toolkit». Στο εργαστήριο αναδείχθηκαν οι βασικές αρχές του Σχεδιασμού, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του Service Design Toolkit για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού προβλήματος για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Χαιρετισμοί και υποστηρικτές

Απολογισμός για την ημερίδα «Innovation ID 2014» στη Θεσσαλονίκη | Επιχειρηματικότητα και Design

Στην ημερίδα χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του ΚΕΠΑ κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου, ο υπεύθυνος της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. κ. Σπύρος Πέγκας, ο Διευθυντής του Γερμανικού Ιντστιτούτου  κ. Peter Panes και η εκπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου κα. Χρυσούλα Μελίδου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα συντονισμό της είχε η δημοσιογράδος κα. Αννη Καρολίδου.