Συνέντευξη στο Startup.gr: Ο Ανδρέας Στεφανίδης πρόεδρος της ΟΕΣΥΝΕ μιλά για την πρωτοβουλία της ΠΕΕ στην Ελλάδα

    Από: Startup Team

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ) είναι μία πρωτοβουλία παγκοσμίου επιπέδου όπως μαρτυρά και το όνομά της. Στην Ελλάδα η πρωτοβουλία αυτή μετρά ένα μεγάλο έργο τα τελευταία χρόνια. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) Ανδρέας Στεφανίδης μιλά στο Startup.gr για την πρωτοβουλία της ΠΕΕ στην Ελλάδα και πως μπορούν να επωφεληθούν τα Eλληνικά Startups από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τι είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας?

Συνέντευξη στο Startup.gr: Ο Ανδρέας Στεφανίδης πρόεδρος της ΟΕΣΥΝΕ μιλά για την πρωτοβουλία της ΠΕΕ στην Ελλάδα

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ) αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία στη χώρα μας για 7η συνεχή χρονιά με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Η ΠΕΕ που ήρθε στην χώρα μας το 2008 από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, που αποτελεί τον οικοδεσπότη φορέα για την Ελλάδα, λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο το Νοέμβριο σε 150 και πλέον χώρες, κινητοποιώντας πάνω από 10.000 οργανισμούς – εταίρους και γίνεται αφορμή για τη διοργάνωση περισσότερων από 25.600 δραστηριοτήτων που εμπλέκουν άμεσα 6 εκατομμύρια ανθρώπους.

 

Οι Έλληνες νέοι επιχειρηματίες πως μπορούν να επωφεληθούν?

H Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας βοηθά συνολικά την εξωστρέφεια και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για όλο τον εθνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η δικτύωση της χώρας με 150 και πλέον χώρες του κόσμου δίνει την δυνατότητα στις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και όλοι οι υπόλοιποι εταίροι του εθνικού οικοσυστήματος όπως, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολιτεία, συλλογικοί φορείς, εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών, επιχειρηματικοί άγγελοι, κ.α. να αποκτήσουν τεράστια τεχνογνωσία από εκείνες τις χώρες που ακολουθούν πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα την δημιουργία και την ανάπτυξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Πως μπορεί ένα Startup να προετοιμαστεί για Εξαγωγές?

Μία επιχείρηση σε στάδιο εκκίνησης πρέπει να κάνει προσεκτική έρευνα αγοράς για να προσδιορίσει σε ποιες χώρες έχει ζήτηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το προϊόν ή η υπηρεσία που πουλάει. Στο επόμενο στάδιο πρέπει να μελετήσει το μέγεθος της αγοράς στην οποία πρόκειται να απευθυνθεί ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει σε περίπτωση μεγάλης ζήτησης. Είναι πολύ εύκολο να πάθει overtrading, δηλαδή να υπάρχει μεγάλη ζήτηση χωρίς δυνατότητα αντίστοιχης προσφοράς με αποτέλεσμα να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να έχει δυσαρεστημένους πελάτες. Το κάθε βήμα στο στάδιο εκκίνησης αλλά και ανάπτυξης μίας εταιρίας απαιτεί προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Μπορούν όλα τα Startups να εξάγουν?

Μπορούν να εξάγουν εκείνες οι επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης που το προϊόν τους έχει ζήτηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε άλλες αγορές και φυσικά διαθέτουν τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να μπορέσουν να εξάγουν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν όλα τα startups να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω βασικά συστατικά.

Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Startups όταν επιχειρούν να μπουν σε νέες αγορές?

Οι κυριότερες δυσκολίες είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, το διοικητικό κόστος και η έλλειψη χρηματοδότησης που θα τους δώσει την απαραίτητη ρευστότητα για τις πρώτες εξαγωγές. Η κάθε νέα αγορά έχει τις δικές της δυσκολίες και ιδιαιτερότητες και για αυτόν τον λόγο πρέπει οι startup που ασχολούνται κυρίως με την εξαγωγή προϊόντων να στοχεύσουν σε συγκεκριμένη χώρα ή χώρες για τις πρώτες τους εξαγωγές με ακριβή προσδιορισμό των διαδικασιών και του κόστους εξαγωγών στις συγκεκριμένες χώρες.

Πως μπορεί η ΟΕΣΥΝΕ να βοηθήσει τα Startups?

Η  ΟΕΣΥΝΕ από το 2001 δικτυώνει τους νέους επιχειρηματίες μέλη του τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ τους. Τα μέλη της ΟΕΣΥΝΕ έχουν καταλάβει πλέον την αναγκαιότητα της συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης για το καλό της επιχειρηματικής κοινότητας. Με 9 αυτόνομους συνδέσμους σε όλη την Ελλάδα θέλουμε οι αξίες της συνεργασίας και της αλληλοϋποστήριξης τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο να εξαπλωθούν και στην Ελληνική περιφέρεια. Ως ακόμα ένα επίτευγμα της ΟΕΣΥΝΕ, πρέπει να αναφέρω την εξαιρετική και εθελοντική δουλειά της ομάδας θεσμικών παρεμβάσεων που καταθέτει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην κυβέρνηση με στόχο την συνολική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ΟΕΣΥΝΕ από το 2002 αποτελεί το Εθνικό μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας  Νέων Επιχειρηματιών – YES  και από το 2007 τον οικοδεσπότη φορέα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι με συνέπεια και αφοσίωση υπηρετούμε όχι μόνο την χωρίς διακρίσεις στήριξη των νέων επιχειρηματιών αλλά και την διεθνοποίηση συνολικά του εθνικού μας επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Ιστοσελίδα  της Παγκόσμιας  Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ)

Facebook Page

Twitter

Linkedin

Σελίδα ΟΕΣΥΝΕ