7.110 προσλήψεις στο Δημόσιο μέσα στο 2014 – Πού θα γίνουν

    Από: Startup Team
πηγή: epoli.gr

Σε διαγωνισμούς, μέσω ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 7.110 υπαλλήλων “προχωράει” η Κυβέρνηση μέχρι τα τέλη του έτους και τις αρχές του 2015. Οι προσλήψεις αφορούν μόνο προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και θα καλύψουν κενά στην Υγεία, στον Φοροεισπρακτικό Μηχανισμό, καθώς και στους τομείς της Ασφάλειας και των Ασφαλιστικών ταμείων.

Όπως αποκαλύπτει, σήμερα, το epoli.gr μέχρι σήμερα και βάση των κανόνων «μία πρόσληψη για κάθε μία απόλυση» και «μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις», το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά από αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) – όπως πάλι αποκλειστικά είχε αποκαλύψει πρώτο το epoli.gr [ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ] – έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε 7.890 κατανομές προσωπικού (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας).

Από αυτές, οι 7.265 έγιναν σε Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και οι υπόλοιπες 625 σε ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α’.

Τη… “μερίδα του λέοντος” πήραν τα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (1.194), Εθνικής Άμυνας (1.156), Οικονομικών (986) και Παιδείας & Θρησκευμάτων (756).

Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις των 7.110, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το epoli.gr, οι περισσότερες θα γίνουν στο Υπουργείο Υγείας (1.300), στο Οικονομικών (1.100), στο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (500) και στο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (300)

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epoli.gr