Συμπληρωματικά αποτελέσματα για το voucher ανέργων στον παραγωγικό τομέα

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Συμπληρωματικά αποτελέσματα για το voucher ανέργων στον παραγωγικό τομέα

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του για τη συγκρότηση του Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφελουμένων της Β’ Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των Ωφελουμένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση«Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher)ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίαςμε υποχρεωτική απασχόληση», [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744], για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν θα ενημερωθούν με άλλο τρόπο εγγράφως ή ατομικά.

Οι πίνακες κατάταξης του «Μητρώου Ωφελουμένων» καταρτίστηκαν, σύμφωνα με το κεφ. 3 παρ. E της Β’ Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αφού ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών και το πλήθος των αιτήσεων των Ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα Ωφελουμένων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr