5 προσλήψεις στην περιφέρεια Λασιθίου

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

5 προσλήψεις στην περιφέρεια Λασιθίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Ως κατωτέρω

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

2

2 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

3

2 ΜΗΝΕΣ

Υποβολη αιτησεων συμμετοχης Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα απευθύνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και θα υποβάλλεται, αυτοπροσώπως,   στο   Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος) υπόψη κ. Μαντζουράνη Κωνσταντίνου ή κ. Χειμωνίτη Κυριακή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2841340345). Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας και για δέκα (10) ημέρες.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr