25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, που εδρεύει στο Δήμο Βάρης – Βούλας -Βουλιαγμένης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr