Προσλήψεις 7 καθηγητών στο ΕΚΠΑ

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1371/13.10.14 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής :

  • ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Θεολογίας – Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 157 84 Zωγράφου, (τηλ. 210 – 7275872) Τομέας Συστηματικής Θεολογίας Αριθμός προκήρυξης: 1314019138/2-9-2014 (ΑΔΑ: 73ΓΜ46ΨΖ2Ν-ΑΨΗ) – Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Θρησκευτικών».
  • ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,  (τηλ. 210 – 7274418) Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας Αριθμός προκήρυξης: 1314018989/2-9-2014 (ΑΔΑ: 65Σ746ΨΖ2Ν-ΦΕΟ) – Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοοικολογία – Στρωματογραφία Ιζηματογενών ακολουθιών».
  • Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας Αριθμός προκήρυξης: 1314019146/2-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΡ8Γ46ΨΖ2Ν-212) – Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Γεωλογία – Ιζηματολογία».
  • Τομέας Ορυκτολογίας – Πετρολογίας Αριθμός προκήρυξης: 1314019147/2-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΘΩ46ΨΖ2Ν-ΤΗΣ) – Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία – Ορυκτοχημεία».
  • ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Ναυαρίνου 13α, 106 80 Αθήνα, (τηλ. 210-3688010) Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών Αριθμός προκήρυξης: 1314018980/2-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΩΞ146ΨΖ2Ν-ΙΔΖ) – Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός».
διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr