17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιανίας

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων της κατά τη διδακτική περίοδο 2014-2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιανίας

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr