77 θέσεις εργασίας για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

77 θέσεις εργασίας για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

«Κατανομή και προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα επτά (77) ατόμων, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015,

στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο

πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων “Κατάρτιση – Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών”.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ανακοινώνει

1) Την κατανομή και την πρόσληψη, με τη διαδικασία επιλογής, εβδομήντα επτά ( 77 ) συνολικά ατόμων ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθεία, για τη στελέχωση των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, που θα λειτουργήσουν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο. Η κατανομή και η πρόσληψη γίνονται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση – Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδικούς MIS 364877, MIS 364880 και MIS 364881 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

2) Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα και πόλη είναι οι ακόλουθες:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αθήνας (άτομα 20)

 • Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί Μία (1)

 • Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής Μία (1)

 • Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής Μία (1)

 • Θέση Καθ. Οροφοκομίας Μία (1)

 • Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης Μία (1)

 • Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Τρεις (3)

 • Θέσεις Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων Δύο (2)

 • Θέσεις Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας Πέντε (5)

 • Θέσεις Καθ. Υγιεινής–Ασφάλειας Εργαζομένων Τρεις (3)

 • Θέσεις Καθ. Αγγλικών Δύο (2) Θέσεις Καθ. Γαλλικών

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr