10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζαγόρας Μουρεσίου

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζαγόρας Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’άτομο το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων

, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

5/άτομο

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr