Ο προγραμματισμός είναι η νέα “lingua franca” και ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερες γυναίκες που να την μιλούν!

    Από: Startup Team

To Code it Like a Girl ήρθε στη σκηνή της Θεσσαλονίκης για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες βλέπουν τον προγραμματισμό. Σκοπός μας είναι μέσα από workshops και events να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον έμπνευσης και γνώσης, στο οποίο γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας και υποβάθρου θα νιώθουν άνετα να πειραματιστούν με τον προγραμματισμό και να τον κάνουν κτήμα τους, ώστε να τον αξιοποιήσουν στη ζωή και στο επάγγελμά τους.

Κατά την ενασχόλησή μας με την τεχνολογία διαπιστώσαμε πως οι συνθήκες για τον γυναικείο πληθυσμό στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν είναι οι βέλτιστες δυνατές. Ο αριθμός των κοριτσιών που επιλέγουν σπουδές πληροφορικής μειώνεται αλλά και όταν τελικά αυτές στοχεύουν σε μια τέτοια καριέρα δυσκολεύονται να ανελιχθούν ιεραρχικά και να αντιμετωπισθούν ισότιμα στο εργασιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά στην Ευρώπη οι γυναίκες συνιστούν μόλις το 30% των απασχολούμενων σε συναφείς θέσεις.

Αυτή η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην τεχνολογία είναι επαχθής τόσο για τις ίδιες, καθώς χάνουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε έναν τομέα με μεγάλη προσφορά θέσεων εργασίας και υψηλές αποδοχές, όσο και για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες στερούνται τη “γυναικεία οπτική” και ακολούθως  δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι πως οι γυναίκες περιορίζονται στο να καταναλώνουν μεγάλο μέρος των τεχνολογικών προϊόντων, δίχως όμως να καθίστανται συν-δημιουργοί τους.

Οι πρωταρχικές αιτίες αυτής της πολυδιάστατης κατάστασης εντοπίζονται στην έλλειψη κατάλληλων προτύπων, στη διάχυση στερεοτύπων και στην ανεπαρκή έκθεση των γυναικών στα τεχνολογικά επαγγέλματα.

Όλα αυτά σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές δεξιότητες είναι η νέα μορφή εγγραματισμού και η αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού συνιστά παγκόσμια προτεραιότητα.

Ο προγραμματισμός είναι η νέα “lingua franca” και ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερες γυναίκες που να την μιλούν!

Το Code it Like a Girl λοιπόν, ανταποκρινόμενο στο διεθνές κίνημα που έχει ξεκινήσει με επίκεντρο τις Η.Π.Α, είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που ευαισθητοποιήθηκε ώστε να ενισχύσει τη γυναικεία παρουσία στα τεχνολογικά επαγγέλματα.

Για να το καταφέρουμε αυτό προσφέρουμε workshops προγραμματισμού, τα οποία είναι εξειδικευμένα για γυναίκες και έχουν πρακτικό προσανατολισμό. Θέλουμε κάθε γυναίκα που συμμετέχει στα workshops μας να μπορεί άμεσα να δει πώς εφαρμόζονται στην πράξη όσα μαθαίνει και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στην εργασία ή στην καθημερινότητα της. Παράλληλα οργανώνουμε ενημερωτικά events, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με το πρόβλημα και να το ενημερώσουμε για εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα.

Επειδή βεβαίως για να ευοδώσει μια προσπάθεια χρειάζεται και το κατάλληλο περιβάλλον, δημιουργούμε μια υποστηρικτική κοινότητα προκειμένου να αναπτυχθεί το networking μεταξύ των γυναικών. Επίσης παρέχουμε καθοδήγηση και συμβουλευτική μέσω ενός προγράμματος mentoring από γυναίκες καταξιωμένες στον κλάδο των ΤΠΕ.

Όλο αυτό το project οικοδομείται από μια ομάδα κοριτσιών, οι οποίες προέρχονται από τους χώρους της Πληροφορικής, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των Οικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Marketing και της Νομικής. Το ποικίλο υπόβαθρό μας διαπερνά ο κοινός ενθουσιασμός  για τις νέες τεχνολογίες και η αμοιβαία αναγνώριση της χρησιμότητας του προγραμματισμού για κάθε επάγγελμα. Ξεκινάμε δυναμικά από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο στα σχέδια μας υπάρχει και η σκέψη επέκτασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη! Εκτός του ότι μπορείτε να μας στείλετε με mail οποιοδήποτε feedback ή πρόταση, μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα που θα βρείτε στο site μας www.codeitlikeagirl.com . Η έρευνα είναι ανώνυμη, σύντομη, απευθύνεται σε γυναίκες και θα μας διευκολύνει να κατανοήσουμε βαθιά τις ανάγκες των γυναικών, ώστε με τη σειρά μας να τους προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο ποιοτικά προγράμματα.

Και φυσικά σας περιμένουμε στο meetup γνωριμίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο coho στις 15/12 στις 19:00. Μείνετε συντονισμένοι!

Για να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας:

Website: www.codeitlikeagirl.com

Facebook: www.facebook.com/codeitlikeagirl

Twitter: twitter.com/codeitlikeagirl

Linkedin: www.linkedin.com/company/code-it-like-a-girl