Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 51ο στην Ευρώπη μεταξύ των Ιδρυμάτων που παρέχουν ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Νέα επιτυχία! Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 51ο στην Ευρώπη μεταξύ των Ιδρυμάτων που παρέχουν ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (full-time MBA) σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης QS

Σε συνέχεια της διεθνούς κατάταξης στα Top Business Schools (47η θέση μεταξύ των 241 καλύτερων Business Schools της Δυτικής Ευρώπης) σύμφωνα με μια από τις εγκυρότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις παγκοσμίως, την Eduniversal Business Schools Ranking Results, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνει άλλη μία διάκριση. Η διεθνής λίστα κατάταξης Quacquarelli Symonds (QS) κατατάσσει το ΟΠΑ στην 51η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των Ιδρυμάτων που παρέχουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (full-time MBA).

Στη διεθνή λίστα κατάταξης QS Global 200 Business Schools αξιολογούνται περίπου 3.000 Πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο, ενώ μόλις τα 500 καλύτερα αυτών συμπεριλαμβάνονται και κατατάσσονται ξανά ανά γεωγραφική περιοχή.

Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης

Τα κριτήρια της κατάταξης είναι ουσιαστικά δύο: η φήμη των αποφοίτων στην παγκόσμια αγορά εργασίας (με 85% βαρύτητα) και η φήμη του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα (με 15% βαρύτητα), στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται μέσα από ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν εργοδότες και ακαδημαϊκοί από όλον τον κόσμο. Για την κατάταξη αυτή, συμμετείχαν περίπου 64.000 ακαδημαϊκοί και 29.000 εργοδότες.

Μία ακόμα σημαντική διάκριση για το Ο.Π.Α.

Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική διάκριση του Πανεπιστημίου μας, σε μία από τις πιο σημαντικές λίστες κατάταξης. Στην ίδια λίστα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται για το 2014 στα Ιδρύματα με πολύ υψηλή ερευνητική απόδοση (very high research intensity) και στην κατηγορία Κοινωνικές Επιστήμες κατατασσόμαστε παγκοσμίως στην 286η θέση. Επιπρόσθετα, ερχόμαστε στις θέσεις 151-200 στο πεδίο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας και στις θέσεις 101-150 στο πεδίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τις παραπάνω κατατάξεις, λαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την Έρευνα από τη βάση δεδομένων Scopus του οργανισμού Elsevier, ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια είναι ο διεθνής χαρακτήρας του Ιδρύματος, η φήμη σε εργοδότες και ακαδημαϊκή κοινότητα και τέλος, η σχέση μεταξύ αριθμού φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του QS World University Rankings.