«Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις» | Leadership Coaching Γυναικών Στελεχών Επιχειρήσεων από τον ΣΕΒ και το ALBA

    Από: Startup Team

Με στόχο την ενδυνάμωση της ηγετικής ικανότητας  και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των γυναικών σε ρόλους διοίκησης, ο ΣΕΒ πραγματοποιεί, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Coaching γυναικών στελεχών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα αυτό, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο ΣΕΒ με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής όλο και περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το Εναρκτήριο Συνέδριο του Προγράμματος, με θέμα: «Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις», πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την  Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014. Στο χαιρετισμό της, η κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, επισήμανε ότι «στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένες αβεβαιότητες και βραχύχρονο ορίζοντα,  η  επιδίωξη μακροχρόνιων στόχων καθίσταται όλο και πιο δύσκολη έως αδύνατη. Γι΄ αυτό και τεράστια έμφαση δίνεται, πλέον, στην  αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, μέσα από τη διαμόρφωση ατομικών ηγετικών προσόντων, που επιτρέπουν την άσκηση ηγεσίας στην πράξη».

Ο Πρύτανης του ALBA, κ. Νίκος Τραυλός, χαιρετίζοντας το Συνέδριο, μίλησε για τον ηγετικό ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, επισημαίνοντας πως, παρότι τα δύο φύλα είναι ισότιμα, εντούτοις σε πολλές κοινωνίες, ακόμα και στην ελληνική, η γυναίκα δεν εκπροσωπείται σε ηγετικές θέσεις (Κυβέρνηση, Βουλή, ΔΣ Εταιριών) ανάλογα με τα προσόντα της και την πληθυσμιακή της αναλογία και το ALBA στηρίζει κάθε δραστηριότητα ανάδειξης αυτού του φαινομένου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ακολουθήσει η πραγματοποίηση 3ων Ομαδικών Εκπαιδευτικών Συνεδριών (coaching), πάνω σε ειδικά θεματικά πεδία, στις οποίες οι συμμετέχουσες, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους στην ανάπτυξη και διοίκηση ομάδων, θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ατομικό προφίλ ηγεσίας, να αξιολογήσουν την ηγετική συμπεριφορά που αναπτύσσουν και να θέσουν ατομικούς στόχους, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων coaches.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός πως στην Ελλάδα το 34,2% των γυναικών ηλικίας 30- 34 ετών έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, με το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες να ανέρχεται σε 27,6% (2013), η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους άνδρες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ (2013), στην Ελλάδα, η συμμετοχή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 8,4%, με τον μέσο όρο, σε επίπεδο ΕΕ, στο 17,8%. Η περιορισμένη μόνο αξιοποίηση γυναικών υψηλών προσόντων συνιστά σπατάλη πόρων, απώλεια πολύτιμου ταλέντου και προοπτικής οικονομικής ανάπτυξης  γι΄ αυτό και με στόχο την ανατροπή αυτών των αρνητικών δεδομένων, ο ΣΕΒ έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ηγετικού δυναμικού των γυναικών στις ελληνικές επιχειρήσεις.