Συνέντευξη του Αναστάσιου Βασιλειάδη – Αντιπροέδρου της Human Innovation Technologies στο Startup.gr

    Από: Startup Team

Λίγα λόγια για τον κ. Αναστάσιο Βασιλειάδη – Αντιπρόεδρο της Human Innovation Technologies S.A.

Ο Αναστάσιος Βασιλειάδης γεννήθηκε στη Λάρισα στις 25-5-1972. Σπούδασε Μάρκετινγκ και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση στο Ε.Α.Π. και Μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο του Marketing από το Middlesex University. Επιπλέον, έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο «Η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα. Προσδιοριστικοί παράγοντες και διαφορές φύλου».

Από το 2008 διδάσκει σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενα την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα από το 1994 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο αντικείμενο της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης.

To 2011 και έπειτα από ερευνητικό έργο πολλών ετών, ίδρυσε, σε συνεργασία με μια διεπιστημονική ομάδα, την εταιρεία Human Innovation Technologies S.A., μια καινοτόμο επιχείρηση Έρευνας & Ανάπτυξης με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψυχομετρικών εργαλείων και προϊόντων βελτιστοποίησης των λειτουργιών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της οποίας είναι Αντιπρόεδρος και μέλος του Δ/Σ έως και σήμερα.

Ο Αναστάσιος Βασιλειάδης είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Το “project” Human Innovation Technologies S.A.

Ποια είναι η Human Innovation Technologies και ποιο το αντικείμενό της;

Συνέντευξη του Αναστάσιου Βασιλειάδη – Αντιπροέδρου της Human Innovation Technologies στο Startup.gr

Η Human Innovation Technologies S.A. είναι μια ελληνική εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης, με έδρα τη Ρόδο, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ενωση (ως καινοτόμα ΜμΕ εταιρεία). Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (εκπαίδευση, αξιολόγηση, επιλογή, πιστοποίηση προσόντων, ψηφιακά ψυχομετρικά τεστ).

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 από μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών και καθηγητών ελληνικών πανεπιστημίων, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικά εξελιγμένων μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία  σε ότι αφορά στην προσομοίωση σε εικονικούς κόσμους, πραγματικών εργασιακών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, με σκοπό την επαγγελματική επιμόρφωση – κατάρτιση και την αξιολόγηση προσόντων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια πρότυπη ψηφιακή πλατφόρμα ψυχομετρικών εργαλείων που λειτουργούν συμπληρωματικά με την προσομοίωση εργασιακού περιβάλλοντος και αποτελούν τα πλέον σύγχρονα add-ons για κάθε τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Γιατί ιδρύσατε τη Human Innovation Technologies; Ποιο είναι το όραμά σας ως επιχειρηματίες;

Συνέντευξη του Αναστάσιου Βασιλειάδη – Αντιπροέδρου της Human Innovation Technologies στο Startup.gr

Όλοι εμείς στη Human Innovation Technologies πιστεύουμε βαθιά ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι καινοτόμες εφαρμογές μας, που συνδυάζουν συσσωρευμένη εμπειρία, γνώση και υψηλή τεχνολογία συμβάλουν ουσιαστικά στην παραγωγική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και στη συνεχή ανάπτυξή του.

Όραμα της ιδρυτικής ομάδας και των στελεχών της Human Innovation Technologies είναι να συμβάλει με τις καινοτόμες λύσεις της στην αποστολή της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο να γίνει και πάλι ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας.

 

Πως χρηματοδοτήθηκε το project;

Με ίδια κεφάλαια και χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως «καινοτόμου start-up επιχείρησης», σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα διετές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, κάνοντας έτσι τα πρώτα βήματα για την καθιέρωση της εταιρείας στη διεθνή αγορά.

Πως διαφοροποιείται η Innovation Technologies από τον ανταγωνισμό; Σε τι συνίσταται η καινοτομία της δική σας πρότασης στην αγορά και ποια τα δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή της;

Συνέντευξη του Αναστάσιου Βασιλειάδη – Αντιπροέδρου της Human Innovation Technologies στο Startup.gr

Συνδυάζοντας μοντέρνες τεχνολογίες -προσομοιώσεις εικονικού κόσμου, τεχνητή νοημοσύνη, κλπ- με σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στις λειτουργίες διαχείρισης προσωπικού, οι προσαρμοσμένες, μοναδικές, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας λύσεις μας αποτελούν ένα σημαντικό βήμα μπροστά από τις τωρινές καινοτομικές μεθόδους των “Videos & Situational Judgment Tests”, “E-learning”, “Serious games”, “εικονικές αίθουσες” κλπ. Οι λύσεις της Human Innovation Technologies αφορούν, μεταξύ άλλων, στο νέο τομέα της επαγγελματικής “εμβύθινσης” (πρωτοπόρα εταιρεία στην Ευρώπη) στις προσομοιώσεις επαγγελματικών θέσεων εργασίας σ’ έναν εικονικό κόσμο όπου ψηφιακοί άνθρωποι – χρήστες (avatars) αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης εκτελώντας επαγγελματικά καθήκοντα. Κάθε ενέργειά τους (κίνηση, δράση, απόφαση, ομιλία, αλληλεπίδραση, κλπ) καταγράφεται αυτόματα από το σύστημα με σκοπό την εκπαίδευση, αξιολόγηση, επιλογή, πιστοποίηση προσόντων.

Αυτό υλοποιείται βελτιώνοντας τις σχέσεις “ποιότητα–κόστος-αποτελεσματικότητα” μειώνοντας σημαντικά το κόστος, το χρόνο και την κινητικότητα του προσωπικού μιας επιχείρησης.

 

Η Καινοτομία μας:

Η καινοτομική προσέγγιση της Human Innovation Technologies βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο τι πραγματικά κάνει ένα άτομο (μιλάει, αποφασίζει, ενεργεί, κλπ) στο περιβάλλον εργασίας σε πραγματικό χρόνο (εικονική προσομοίωση και τεχνητή πραγματικότητα) και όχι στο τι δυνητικά μπορεί να κάνει. Πιστεύουμε ακράδαντα πως οι λύσεις μας ‘διαχείριση προσωπικού στη θέση εργασίας και σε δράση’ θα κυριαρχήσουν στα αμέσως επόμενα χρόνια, ξεπερνώντας τις αδυναμίες και όρια των τωρινών παραδοσιακών μεθόδων.

 

Οφέλη και αποτελέσματα της καινοτομίας μας:

Αξιοποιώντας τις καινοτόμες εφαρμογές μας επιτυγχάνονται τα εξής:

 • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων/Μείωση κόστους – μέσω της αισθητής μείωσης του χρόνου εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού (Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών διαφορετικών συνθηκών, απαιτήσεων και σεναρίων, κλπ)
 • Ενίσχυση της ανταποδοτικότητας – μέσω της γρήγορης απόσβεσης με δημιουργία οικονομίας κλίμακας (συχνή χρήση από τους ίδιους χρήστες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χρήση από σημαντικό αριθμό προσωπικού, κλπ)
 • Απλούστευση διαδικασιών – λόγω της οικειοποίησης και συνεχούςς πρακτικής με το επαγγελματικό περιβάλλον (Δίνεται δυνατότητα  αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης)
 • Στόχευση σε tailor-made λύσεις – μέσω της απόλυτης προσαρμογής στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης (εσωτερικός κανονισμός, προβλεπόμενες διαδικασίες, ενδεδειγμένες πρακτικές, κλπ)
 • Συνεχής εξέλιξη – μέσω της δυνατότητας συνεχούς ενημέρωσης (δημιουργία νέων επαγγελματικών καθηκόντων, σεναρίων, αλλαγή και προσαρμογή τρόπου αξιολόγησης, κλπ)
 • Ενίσχυση του engagement του προσωπικού – μέσω της αύξησης κινήτρου και δημιουργικότητας των συμμετεχόντων  λόγω του χαρακτήρα παιχνιδιού της προσομοίωσης
 • Ενίσχυση της αντικειμενικότητας, αντικειμενική – λόγω της μη εμπλοκής υποκειμενικού ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία εκπαίδευσης, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και επιλογής προσωπικού.
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας – μέσω της συγκέντρωσης περισσότερων εκπαιδευτικών δεδομένων, απαιτήσεων σεναρίων και της αξιολόγησης πραγματικής συμπεριφοράς
 • Ενίσχυση της ασφάλειας – μέσω της αποφυγής ρίσκων πραγματοποίησης διαδικασιών σε πραγματικό περιβάλλον (οικονομικά, τεχνικά, υποκειμενικότητας, κλπ)
 • Ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης – λόγω της ευελιξίας σε ότι αφορά στην επί τόπου ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιολόγηση και της άμεσης πρόσβασης στα αποτελέσματα
 • Ενίσχυση της εγκυρότητας – μέσω της υλοποίησης της διαδικασίας της εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες με αξιολόγηση πραγματικής συμπεριφοράς μέσω αντικειμενικής βαθμολογίας
 • Ενίσχυση της εικόνας του εργοδότη – μέσω της ενδυνάμωσης του πρωτοποριακού προφίλ της επιχείρησης με υιοθέτηση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων που πρόκειται να κυριαρχήσουν στο άμεσο μέλλον.

 

Ποια είναι η σύνθεση της ομάδας της Human Innovation Technologies; Πόσα άτομα απασχολεί σήμερα η εταιρεία;

Οι άνθρωποι της Human Innovation Technologies προέρχονται από το χώρο της επιστήμης και του R&D. Τόσο οι ιδρυτές όσο και όλοι οι συνεργάτες μας προέρχονται από τον ακαδημαϊκό κλάδο και τον ιδιωτικό τομέα. Η ιδρυτική ομάδα αποτελείται από καθηγητές πανεπιστημίου και ερευνητές με σημαντικό και αναγνωρισμένο έργο σε διαφορετικούς τομείς (πληροφορική, ψυχομετρία, διαχείριση, κλπ), ενώ διαθέτουν και διεθνή εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια ομάδα που εργάζεται με απόλυτη προσήλωση στο αποτέλεσμα και με γνώμονα την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα.

Το 2014 η Human Innovation Technologies έχει φτάσει να απασχολεί περισσότερα από 15 άτομα υψηλής εξειδίκευσης -τα περισσότερα στελέχη είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η ομάδα της Human Innovation Technologies εμπλουτίζεται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή, στεοχεύοντας να ενισχύσει την εταιρική της εικόνα, αλλά και να διεισδύσει στις αγορές-στόχος, η εταιρεία ενισχύει τα τμήματα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, αλλά και των πωλήσεων με επιλεγμένα στελέχη από τον κάθε κλάδο.

Οι άνθρωποι της Human Innovation Technologies προέρχονται από το χώρο της επιστήμης και του R&D. Τόσο οι ιδρυτές όσο και όλοι οι συνεργάτες μας προέρχονται από τον ακαδημαϊκό κλάδο και τον ιδιωτικό τομέα. Η ιδρυτική ομάδα αποτελείται από καθηγητές πανεπισ

Συνέντευξη του Αναστάσιου Βασιλειάδη – Αντιπροέδρου της Human Innovation Technologies στο Startup.gr

Στόχος της Human Innovation Technologies είναι η δυναμική παρουσία στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, ενώ αποστολή της είναι να βοηθά εταιρείες και οργανισμούς να αξιοποιήσουν στο μέγιστο και να βελτιώσουν τις δυνατότητες του πλέον σημαντικού τους κεφαλαίου –του ανθρώπινου δυναμικού τους, ώστε να καθιερωθεί ως εταιρεία – ηγέτης στον κλάδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία έχει υιοθετήσει έναν ξεκάθαρα διεθνή προσανατολισμό. Η εξωστρεφής επιχειρηματική δραστηριοποίηση και η επένδυση στην καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών αποτελούν στρατηγικές επιλογές και οδηγό για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Για την επίτευξη των παραπάνω, η εταιρεία επιδιώκει συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και θεσμικούς φορείς εκπαίδευσης, επαγγελματικής αξιολόγησης και πιστοποίησης προσόντων.

Ήδη, τον τελευταίο χρόνο έχουμε επενδύσει σημαντικά στην ενίσχυση της παρουσίας μας στη Γαλλική αγορά, ενώ έχουμε ξεκινήσει επαφές και δρομολογούνται συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις στη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία.

Ποια η συμβουλή σας στους νέους επιχειρηματίες;

Η συμβουλή είναι πολύ απλή: Να τολμήσουν να μετουσιώσουν την ιδέα τους σε πράξη, γιατί η νέα γενιά επιχειρηματιών –η δική μας γενιά- αποτελεί το μέλλον της οικονομίας της χώρας. Καθώς η οικονομία μεταβάλλεται στην μετά την κρίση εποχή, είμαστε εμείς που πρέπει διακρίνουμε τις ευκαιρίες που αναδύονται, να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες μας και να χτίσουμε το μέλλον μας. Τους συμβουλεύω δε, να μείνουν μακριά από συντεχνιακές και άλλες λογικές του παρελθόντος και να επενδύσουν στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια που κατά την άποψή μου αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του νεοαναδυόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και της υγιούς, βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, με προσεκτικά βήματα και σχολαστικό στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και στοχευμένες συνεργασίες και συνέργειες, κάθε νέος επιχειρηματίας μπορεί να πραγματοποιήσει το όραμά του!

Βρείτε τους:

Συνέντευξη του Αναστάσιου Βασιλειάδη – Αντιπροέδρου της Human Innovation Technologies στο Startup.gr

Εταιρικό website: www.human-itech.com

Social Media: