20 θέσεις εργασίας στην Αττική

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για την ανάγκη προετοιμασίας και υλοποίησης των δράσεων αναδάσωσης

καθώς και του καθαρισμού αστικών δασών των Δήμων – Μελών του ΣΠΑΠ ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

20 θέσεις εργασίας στην Αττική

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.    Να είναι Έλληνες πολίτες.

2.    Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3.    Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν

4.    Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 15 (εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας) και 16 του κώδικα δημοτικών υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

5.    Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr