Νέο Voucher για 7.000 πτυχιούχους από Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. έως 29 ετών

    Από: Startup Team

Από τη Δευτέρα θα 22/12/14 θα μπορούν οι υποψήφιοι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο Voucher που ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ

Το Voucher αυτό περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι εκπαίδευσης, καθώς πρόκειται για ένα ακόμα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που σκοπό έχει την εισαγωγή των υποψηφίων στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή θα γίνει μέσω μοριοδότησης η οποία θα συγκεντρωθεί από 4 κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου δικαιούχου

  • Ηλικία

  • Χρόνος συνεχόμενης ανεργίας

  • Ατομικό εισόδημα ή και συζύγου

Οι Πάροχοι Κατάρτισης θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την απορρόφηση των υποψηφίων από τις 29/12/14

Ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων:

Ωφελούμενοι άνεργοι απόφοιτοι :

από 22/12/2014 και ώρα 11:00 έως 14/01/2015 και ώρα 24:00


Πάροχοι κατάρτισης :

από 29/12/2014 και ώρα 11:00 έως 14/01/2015 και ώρα 24:00

Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στην σελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και οι εγγραφές θα γίνονται στη σελίδα www.voucher.gov.gr