Καινοτομία & Πρόσβαση σε Διεθνείς Αγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Πώς το Enterprise Europe Network – Hellas μπορεί να βοηθήσει

Με νέες – υψηλής προστιθέμενης αξίας – υπηρεσίες που επικεντρώνονται στις ανάγκες διεθνοποίησης και καινοτομίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεκινάει την 1/1/2015 η νέα περίοδος λειτουργίας του Enterprise Europe Network – Hellas, μέλους του ομώνυμου ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης. Το δίκτυο έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 450 συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας και έχει βραβευθεί για τις υπηρεσίες που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μέσω του δικτύου, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με το πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, πώς να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς, πώς να διαμορφώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, ποια στρατηγική ενδείκνυται να ακολουθήσουν ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, πώς να μεταφέρουν καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά, πώς να διαχειριστούν την διανοητική τους ιδιοκτησία με ασφάλεια, πώς να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους και να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα, πώς να  διαχειριστούν την καινοτομία, πώς επηρεάζονται από ευρωπαϊκές πολιτικές και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε εξειδικευμένα ζητήματα, πώς μπορούν να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές αποστολές και συναντήσεις του ενδιαφέροντός τους σε όλη την Ευρώπη, καθώς και πώς να επωφεληθούν από τα τρέχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται είτε σε κατ’ ιδίαν βάση είτε στο πλαίσιο σεμιναρίων και ημερίδων που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα με τα παραπάνω, το Enterprise Europe Network – Hellas εξακολουθεί να υποστηρίζει όσες επιχειρήσεις αλλά και ερευνητικούς οργανισμούς αναζητούν συνεργασίες εμπορικές (π.χ. εισαγωγή νέου προϊόντος στην εγχώρια αγορά ή εξαγωγή σε διεθνείς αγορές), τεχνολογικές (π.χ. προώθηση ή ζήτηση μιας νέας τεχνολογίας από και προς το εξωτερικό) ή ερευνητικές (π.χ. υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα). Η προώθηση αυτών των αναζητήσεων γίνεται μέσω συγκεκριμένων εκδηλώσεων επιχειρηματικών συναντήσεων εντός και εκτός Ελλάδας (επιχειρηματικές αποστολές, εκδηλώσεις διμερών συναντήσεων κλπ) αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ευρωπαϊκού δικτύου. Σε κάθε στάδιο οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network – Hellas παρέχουν χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση με σκοπό την καλύτερη δυνατή προώθηση των ελληνικών αιτημάτων.

Το Enterprise Europe Network-Hellas υποστηρίζεται από την ελληνική Πολιτεία και εθνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας και της διεθνοποίησης, επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σχετικά με το Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και σε πιο μακρινές διεθνείς αγορές (Κίνα,  Ινδία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Καναδάς, ΗΠΑ) και υπάγεται στο πρόγραμμα COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs, 2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην Ελλάδα, το Enterprise Europe Network – Hellas λειτουργεί από το 2008 κι έχει συμβάλει καθοριστικά στο να επιτευχθούν περισσότερες από 450 συμφωνίες διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας (εμπορικές, τεχνολογικές, ερευνητικές), αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει τις 600 στο τέλος του 2016. Το έργο του ελληνικού δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την ελληνική επικράτεια και συντονίζεται στην τρέχουσα περίοδο από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Ονομαστικά, οι φορείς –  μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas είναι οι εξής: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε,  Επιμελητήριο Αρκαδίας, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Επιμελητήριο Καβάλας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Επιμελητήριο Ηρακλείου, ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το δικτυακό τόπο www.enterprise-hellas.gr ή να απευθυνθούν στους άνωθεν φορείς.