14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκατέσσερα (14) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών άθλησης σε δημότες και κατοίκους του Δήμου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr