6 προσλήψεις στην Μεταμόρφωση για το Άθληση για Όλους

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»

περιόδου 2014-2015, για τις εξής ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

6 προσλήψεις στην Μεταμόρφωση για το Άθληση για Όλους

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, όπου και θα δηλώνουν εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο Δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο, καθώς και σε ποιες θέσεις επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας (θα αναγράφεται ο κωδικός της θέσης).

2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr