Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ του ΟΠΑ φιλοξενούν το ESC Rennes School of Business (7-17 Ιανουαρίου 2015)

    Από: Startup Team