Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για τη δήλωση της Διοικητικής ή μη εμπειρίας ( Voucher 29-64)

    Από: Startup Team

Παράταση για εκείνους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Voucher 29-64 του προγράμματος με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» για τη δήλωση Διοικητικής ή μη εμπειρίας από τον ΟΑΕΔ.

H καταληκτική ημερομηνία είναι τη Δευτέρα στις 12/1/2015 και ώρα 24:00.

Όσοι ωφελούμενοι δεν αποστείλουν τα παραπάνω στοιχεία τότε δεν θα λάβουν μέρος στη σχετική κατάταξη των ωφελουμένων.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ