Το e-table αναζητά Web developers

    Από: Startup Team

Το e-table.gr συνεχίζει να μεγαλώνει και αναζητά senior PHP Web Developer και senior Front-end Developer πλήρους απασχόλησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας και τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών!

1) senior PHP Web Developer (Κωδικός Α1)

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Web development σε PHP για την ανάπτυξη/συντήρηση μέρους της ψηφιακής πλατφόρμας
 • Διαχείριση της βάσης δεδομένων
 • Διαχείριση θεμάτων που άπτονται του web server

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επιθυμητή ηλικία 24-35 ετών
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση σε PHP development
 • Εμπειρία ανάπτυξης σε κάποιο PHP Framework (CodeIgniter, Yii, Laravel ή κάποιο αντίστοιχο)
 • Καλή γνώση της αρχιτεκτονικής LAMP
 • Καλή γνώση javascript (Native ή jQuery), HTML/CSS
 • Πολύ καλή γνώση SQL
 • Εξοικείωση με revision controlling (git)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία χρήσης Postgres database engine
 • Εμπειρία χρήσης του CodeIgniter Framework
 • Εμπειρία χρήσης Bootstrap

2) senior Front-end Developer (Κωδικός Α2)

 • Ανάπτυξη και δημιουργία νέων χαρακτηριστικών εμπειριών χρήσης (UI/UX)
 • Δημιουργία storyboards, user flows, mockups, και prototypes για τον καθορισμό της εμπειρίας χρήστη και της αλληλεπίδρασης του με την πλατφόρμα και τις mobile εφαρμογές της εταιρείας
 • Ανάπτυξη, δημιουργία και συντήρηση του front-end της ιστοσελίδας σε άμεση συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού

Απαραίτητα προσόντα:

 • άριστη γνώση HTML5/CSS3, responsive design
 • άριστη γνώση javascript
 • πολύ καλή γνώση των UI Standards των mobile plarforms
 • εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ανάλογη θέση (είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας)
 • πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • επιθυμία για συνεχή μάθηση και προσωπική ανάπτυξη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • επιθυμητή ηλικία 24-35

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις Α/Β testing
 • Wireframing σε ανάλογα εργαλεία όπως το proto.io, axure κτλ
 • εμπειρία εργασίας ως UΙ/UX designer
 • γνώση της Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator και Indesign)

Σημείωση: βιογραφικά χωρίς Portfolio ή συγκεκριμένη αναφορά σε δουλειές/συνεργασίες ΔΕΝ θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να ξεχωρίζουν αισθητά από τον μέσο όρο και να έχουν την επιθυμία να εργαστούν και να αναπτυχθούν σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον startup εταιρείας.

Η εταιρία προσφέρει σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας καθώς και εξαίρετες προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό όμιλο εταιρειών τεχνολογίας και internet.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers@e-table.gr αναφέροντας τον κωδικό:

 • Α1 για τη θέση του senior PHP Web Developer
 • Α2 για τη θέση του senior Front-end Developer