Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”

    Από: Startup Team

Eνημερωτική ημερίδα με θέμα “Η Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020” διοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Δίκτυο Πράξη, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), με την υποστήριξη της ΕΕ και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Με το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020“, που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ θα επενδύσει περαιτέρω στην Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν τα προγράμματα “Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική Eνέργεια” και “Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών” και τις προκηρύξεις του έτους 2015 στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράμματος “Ορίζοντας 2020“. Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι των δυο προγραμμάτων θα παρουσιάσουν τις θέσεις της Ελλάδας για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα “Ενέργεια” του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο πρόγραμμα “Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική Ενέργεια” στον Ορίζοντα 2020 που είναι το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία στην ΕΕ την περίοδο 2014-2020. Το EKT υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στον Ορίζοντα 2020. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Στρατηγική Πρωτοβουλία του ΣΕΒ, στις ιστοσελίδες:

Τοποθεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ – Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Ημερομηνία: Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-01-12.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το πρόγραμμά της οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης, καθώς και να επικοινωνήσουν με την κ. Χριστιάνα Σιαμπέκου, ΕΚΤ (τηλ: 210 7273954, e-mail: schris@ekt.gr). Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: media.ekt.gr/live.

Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30 – 10:00

Προσέλευση – Εγγραφή συμμετεχόντων

10:00 – 10:20

Χαιρετισμοί

10:20 – 11:20

Παρουσίαση της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας “Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια”

Δρ Βασίλειος Κουγιώνας, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αλέξανδρος Κοτρωνάρος, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11:20 – 11:40

Η ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις της ενέργειας στον Ορίζοντα 2020

Καθηγητής ΕΜΠ Εμμανουήλ Κακαράς, Εθνικός Εκπρόσωπος της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 “Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια”

Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Σωτήριος Καρέλλας, Εμπειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 “Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια”

11:40 – 12:00

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Ενέργεια στο πλαίσιο της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)
Αλίκη Παππά, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπεύθυνη της Πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για την Ενέργεια

12:00 – 12:15

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας – Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας

Χριστιάνα Σιαμπέκου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 “Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια”

12:15 – 12:45

Διάλειμμα – καφές

12:45 – 13:45

Παρουσίαση της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας “Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών”

Δρ Παναγιώτης Μπαλαμπάνης, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13:45 – 14:00

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον

Δρ Αντώνιος Γυπάκης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αναπλ.    Εθνικός Εκπρόσωπος της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 “Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών” και Υπεύθυνος της Πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για το Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη

14:00 – 14:15

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής – Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ στον τομέα του Περιβάλλοντος

Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Δίκτυο Πράξη, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 “Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών”

14:15 – 14:30

Συζήτηση – Συμπεράσματα