Νέα Επιτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών! | Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του στα Καλύτερα Διεθνώς σύμφωνα με τη διεθνή λίστα Eduniversal

    Από: Startup Team

Σε συνέχεια της διάκρισης του Πανεπιστημίου μας στην 47η θέση μεταξύ των καλύτερων Business Schools της Δυτικής Ευρώπης από τη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal και έπειτα από την κατάταξη στην 51η θέση μεταξύ των Ιδρυμάτων που προσφέρουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων πλήρους φοίτησης (full-time MBA) από τη λίστα Quacquarelli Symonds (QS), άλλη μία σημαντική διάκριση έρχεται να προστεθεί στα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας.

Σύμφωνα με τη διεθνή λίστα Eduniversal, ανακοινώθηκαν και για φέτος τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανά επιστημονικό τομέα, όπου το ΟΠΑ κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις. Εκ των συνολικά 12.000 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που αρχικά εξετάστηκαν, επιλέχθηκαν 4.000, τα οποία στη συνέχεια κατατάχθηκαν, ανά ειδικότερη επιστημονική κατεύθυνση, με βάση κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος σε φοιτητές, ερευνητές και στην αγορά, οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, δώδεκα (12) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ κατέλαβαν εξαιρετικά υψηλές θέσεις στα καλύτερα του ειδικότερου επιστημονικού τους τομέα, βελτιώνοντας την κατάταξή τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις φετινές και περυσινές κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ.

Κατάταξη

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

2014-2015

2013-2014

TOP 50

Παγκόσμια Κατάταξη

Global ranking

Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

8η θέση

Arts and Cultural Management

14η θέση

Arts and Cultural Management

TOP 100

Παγκόσμια Κατάταξη

Global ranking

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

30η θέση

E-Business

30η θέση

E-Business

Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις (μερικής φοίτησης)

51η θέση

Financial Markets

95η θέση

Financial Markets

TOP 200

Κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη

Regional ranking within the 9 geographical zones

Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International – MBA International)

12η θέση

International Management

13η θέση

International Management

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

13η θέση

Human Resources Management

13η θέση

Human Resources Management

Διοίκησης Υπηρεσιών

15η θέση

General Management

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης

17η θέση

Public Administration / Management

23η θέση

Public Administration / Management

Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (πλήρους φοίτησης)

20η θέση

MBA full time

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Επιστήμης των Υπολογιστών

21η θέση

Information Systems Management

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης)

22η θέση

Marketing

46η θέση

Marketing

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

30η θέση

Accounting and Auditing

35η θέση

Accounting and Auditing

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης)

31η θέση

Communications

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

33η θέση

Executive MBA & MBA part time

Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (πλήρους φοίτησης)

37η θέση

Economics

44η θέση

Economics

 

Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.best-masters.com.