Νέες επιχορηγήσεις από την ΕΕ για την έρευνα

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Η ΕΕ ανακοινώνει σήμερα νέες επιχορηγήσεις που θα συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την αριστεία στην έρευνα και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.

Το νέο μέσο συνεργασίας μέσω ομαδικών δράσεων («Teaming»), βάσει του οποίου παρέχονται οι εν λόγω επιχορηγήσεις, θα συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και την αύξηση των επενδύσεων σε χώρες με χαμηλότερες κατατάξεις της αριστείας στον τομέα της έρευνας. 31 σχέδια από τις χώρες αυτές, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», έχουν επιλεγεί για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων για νέα κέντρα αριστείας με τη σύμπραξη με ιδρύματα υψηλού επιπέδου από ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης CarlosMoedas δήλωσε: «Με απλά λόγια, θέλουμε να επωφελείται ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων από τους πόρους του «Ορίζων 2020». Είμαστε αποφασισμένοι να μην υστερήσει καμία περιοχή της Ευρώπης όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.Το “Teaming” μας βοηθά τώρα να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, δημιουργώντας συμπράξεις μεταξύ των κορυφαίων και όσων έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό. Το “Ορίζων 2020” επιβραβεύει την αριστεία και, το σημαντικότερο, την επιδίωξη της αριστείας».

Επικεφαλής των πρώτων έργων Teaming που επελέγησαν για χρηματοδότηση θα τεθούν ερευνητικά ιδρύματα ή οργανισμοί, καθώς και εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Στο στάδιο 1 της παρούσας δράσης, τα έργα θα λάβουν έως και 500.000 ευρώ το κάθε ένα (14,5 εκατ. ευρώ συνολικά) για την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων για νέα κέντρα αριστείας ή για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνουν συμπράξεις από όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ένα σλοβενικό ινστιτούτο συνεργάζεται με το ίδρυμα Karolinska στη Σουηδία σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κέντρο αριστείας στον τομέα της ιατρικής καινοτομίας. Μια άλλη επιτυχής πρόταση αφορά την προσπάθεια ενός βουλγαρικού ινστιτούτου ερευνών για τη σύσταση ενός κέντρου αριστείας σε βιώσιμες τεχνολογίες βιολογικής βάσης, σε σύμπραξη με το ίδρυμα MaxPlanck της Γερμανίας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr