Πρόσκληση για δωρεάν συμβουλευτική σε γυναίκες επιχειρηματίες

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Το Γραφείο Ισότητας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρηματίες να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης της συνδικαλιστικής δράσης τους και βελτίωσης της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους.

Λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα της εν λόγω δράσης, ο συνολικός αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών που θα συμμετάσχουν ορίζεται στις δεκαπέντε (15), ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε γυναίκες επιχειρηματίες που είναι μέλη συνδικαλιστικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ (Σωματείων ή/και Ομοσπονδιών). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 03 Μαρτίου 2015. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά προτεραιότητας της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2108846852 (εσωτ. 328), κα. Ιωάννα Προφύρη, καθώς και στο e-mail isotita@imegsevee.gr.

Σχετικά αρχεία:
Αναλυτική πρόσκληση
Αίτηση

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr