Προσλήψεις 31 ατόμων στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας Κρήτης

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα   (31) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τα Παραρτήματα:

 • Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης

 • Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης (Πόμπια)

 • Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου Κρήτης S Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου Κρήτης

 • Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνης Κρήτης

 • Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων Κρήτης S Παράρτημα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων Κρήτης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και αφού έλαβε υπ’ όψιν:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81 Α/2005)

  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. 129 Α/2010)

  • Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31 Α/2011)

  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 και του άρθρου 9 του νόμου 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41 Α/2012).

  • Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.7 του Νόμου 4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 Α/2012)

  • Το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ30/οικ.37272/820/27-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Θέμα «Κατανομή Επικουρικού Προσωπικού τριάντα μία (31) θέσεων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης»

  • Την υπ’ αριθ. Δ9/οικ. 49114/10618/19-12-2014 Κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 3554/3012- 2014 τεύχος Β) καταρτίζει καταλόγους επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους ανά ειδικότητα ως ακολούθως: Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr