Στα 3.2 δις ευρώ ανέρχεται η χρηματοδότηση για έργα στους τομείς της Ασφάλειας και του Διαστήματος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

    Από: Startup Team

Οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στις θεματικές προτεραιότητες «Ασφαλείς Κοινωνίες» (Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens) και «Διάστημα» (Space), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.7 και 1.5 δις ευρώ, αντίστοιχα, ήταν το αντικείμενο των ημερίδων που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, στις 19 και 20 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στόχος των ημερίδων ήταν η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τους τομείς της Ασφάλειας και του Διαστήματος μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής και του Enterprise Europe Network. Τις ημερίδες χαιρέτησαν εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ, η οποία συντονίζει την ελληνική δραστηριότητα στον «Ορίζοντα 2020». Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν τις νέες προκηρύξεις του έτους 2015 στο πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” και το στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων στην επόμενη διετία. Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι των δυο προγραμμάτων παρουσίασαν τις θέσεις της Ελλάδας αλλά και στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή της χώρας μας στις προηγούμενες προκηρύξεις των συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπου οι επιδόσεις  των ερευνητικών οργανισμών και εταιριών κρίνονται θετικές.

Πιο συγκεκριμένα, στη θεματική προτεραιότητα «Ασφαλείς Κοινωνίες», τόσο η συμμετοχή όσο και τα αποτελέσματα των ελληνικών φορέων ήταν εντυπωσιακά, καθώς υπήρξε συμμετοχή σε όλες τις υποκατηγορίες και υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης των ελληνικών φορέων επί του συνολικού προϋπολογισμού άνω του 8% (~17,4 εκ. ευρώ). Στη θεματική προτεραιότητα «Διάστημα», αν και η συμμετοχή καθώς και η επιτυχία ήταν περιορισμένες, ελληνικοί φορείς συμμετείχαν σε επιτυχημένες  κοινοπραξίες σε όλες τις επιμέρους προκηρύξεις του προγράμματος, γεγονός ιδιαίτερα θετικό σε σχέση με το μικρό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στον τομέα. Ο δεύτερος κύκλος προκηρύξεων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες συμμετοχής είναι πλέον γνωστοί και οι οργανισμοί είναι περισσότερο έτοιμοι να διεκδικήσουν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Επισημάνθηκε μάλιστα η ανάγκη να γίνει έγκαιρα ο απαραίτητος σχεδιασμός και συντονισμός, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν τα μέχρι τώρα και μελλοντικά θετικά αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο και να διατηρηθεί η επιτυχία σε ευρωπαϊκό.

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα «Ασφαλείς Κοινωνίες» και «Διάστημα» στον «Ορίζοντα 2020», το οποίο αποτελεί το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία την περίοδο 2014-2020, παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη προς ελληνικές επιχειρήσεις και εργαστήρια με στόχο την επιτυχή συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας αλλά και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (τηλ. 210 3607690, e-mail: ncp@help-forward.gr).