Πόσοι Ταξιδιωτικοί Συνοδοί, Εισπράκτορες και Ξεναγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

    Από: Startup Team

Οι ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επαγγέλματα, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη ενός από τους σημαντικότερους κλάδους στην ελληνική οικονομία, αυτόν του τουρισμού.

Ο ταξιδιωτικός συνοδός ασχολείται με την ξενάγηση των επισκεπτών σε αξιοθέατα, χώρους αναψυχής και εθνικούς δρυμούς. Ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες ενδιαφέρονται να θαυμάσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να μπορούν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για τα αξιοθέατα, τους χώρους αναψυχής ή τους εθνικούς δρυμούς των περιοχών που επισκέπτονται. Ειδικότερα, ο ξεναγός συναντά την ομάδα των τουριστών στην αρχή της περιοδείας, καλωσορίζει τους επισκέπτες και τους εξηγεί τους κανόνες ασφάλειας και τις διαδικασίες της ξενάγησης. Επίσης, συνοδεύει και ενημερώνει τους τουρίστες σχετικά με τα αξιοθέατα ή τις αρχαιότητες της περιοχής που επισκέπτονται. Παρέχει πληροφορίες για την ιστορία των χώρων επίσκεψης, περιγράφει τα αξιοθέατα επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία τους στο παρελθόν και στο παρόν και λύνει τις απορίες των επισκεπτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει ρόλο εμψυχωτή για την ψυχαγωγία ομάδων τουριστών που παρακολουθούν πολιτιστικά δρώμενα. Έρχεται σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες/δεξιότητες, τις σπουδές που απαιτούνται, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τους τομείς απασχόλησης, τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται, τις εργασιακές συνθήκες και το περιβάλλον, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος, καθώς και την επαγγελματική κατοχύρωση, για τις τρεις εξειδικεύσεις του επαγγέλματος δείτε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Από τους 6.893 ταξιδιωτικούς συνοδούς, εισπράκτορες και ξεναγούς που απασχολούνταν στην ελληνική οικονομία το 2011 (στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.), το 35% ήταν απόφοιτοι λυκείου (2.375 άτομα), το 16% ήταν πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών (1.121 άτομα), το 15% ήταν πτυχιούχοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1.059 άτομα), και το 8% πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών (555 άτομα), το 7% απόφοιτοι τριτάξιου γυμνασίου (454 άτομα), και το 6% απόφοιτοι δημοτικού (άτομα) (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Επίπεδο εκπαίδευσης των ταξιδιωτικών συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών (2011)

Πόσοι Ταξιδιωτικοί Συνοδοί, Εισπράκτορες και Ξεναγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Επίσης, με βάση τα ίδια στοιχεία για το 2011, το 50% των ταξιδιωτικών συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών απασχολείτο στην περιφέρεια της Αττικής (3.455 άτομα), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (764 άτομα) και της Κρήτης (749 άτομα), οι οποίες συγκέντρωναν από 11% της συνολικής απασχόλησης, και η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με 6% (411 άτομα), ενώ το υπόλοιπο περίπου 22% απασχολείτο στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Διάγραμμα 2. Σύνθεση της απασχόλησης ταξιδιωτικών συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών ανά περιφέρεια (2011)

Πόσοι Ταξιδιωτικοί Συνοδοί, Εισπράκτορες και Ξεναγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση ταξιδιωτικών συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 3 και 4.

Διάγραμμα 3. Αριθμός ταξιδιωτικών συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πόσοι Ταξιδιωτικοί Συνοδοί, Εισπράκτορες και Ξεναγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διάγραμμα 4. Μεταβολή στην απασχόληση ταξιδιωτικών συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών το 2020 σε σχέση με το 2012

Πόσοι Ταξιδιωτικοί Συνοδοί, Εισπράκτορες και Ξεναγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ο αριθμός των ταξιδιωτικών συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,1% από το 2012 έως το 2020, δηλαδή από 6.064 σε 6.314 άτομα. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, ο αριθμός τους προβλέπεται να αυξηθεί κατά 23,6% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 7.497 άτομα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, προβλέπεται μείωση του αριθμού τους κατά 4,7% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 5.779 άτομα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη μείωση  αναμένεται στη διετία 2012-2014 (-7,6%), ενώ κατά την περίοδο 2014-2020 αναμένεται αύξηση του αριθμού τους κατά 3,2%.

 

Παντελής Κωστής
Οικονομολόγος

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών