Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων για φορείς και επιχειρήσεις του τουρισμού κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ΕxpoCyprus 2015

    Από: Startup Team

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών/τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα του Τουρισμού θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης Expo Cyprus 2015 που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της κρατικής έκθεσης Κύπρου (Λευκωσία) από 13-17/05/2015.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου με την ενεργό συμμετοχή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλη του Enterprise Europe Network.

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων:

Στόχος της εκδήλωσης είναι η άμεση διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του τουρισμού από τη Κύπρο και τη Ελλάδα σχετικά με τη δημιουργία νέων προορισμών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιατρικός, αγρο-τουρισμός, τουρισμός φύσης, πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός), καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στην τουριστική βιομηχανία. Παράλληλα με την εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα διοργανωθεί σεμινάριο ενημέρωσης για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που είναι διαθέσιμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την τουριστική βιομηχανία.

H έκθεση EXPO CYPRUS 2015 είναι η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση που θα διοργανωθεί στη Κύπρο το 2015 και αναμένεται να συμμετέχουν πάνω από 100 εκθέτες και να τη επισκεφτούν 30.000 επισκέπτες.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων καθώς και στο σεμινάριο ενημέρωσης είναι δωρεάν.

Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες βάση ηλεκτρονικού καταλόγου επιχειρηματικών προφίλ που θα  βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές:

Παναγιώτης Ιγνατιάδης

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Γραφείο Κρήτης

Τηλ: 2810 391954

Email: Ignatiadis@help-forward.gr