5 προσλήψεις στο Δήμο Φαρσάλων

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φαρσάλων που εδρεύει στα Φάρσαλα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρο Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

5 προσλήψεις στο Δήμο Φαρσάλων

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr