Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας αυξάνει τη χρηματοδότηση το 2015 σε €1 εκατομμύριο ευρώ!

    Από: Startup Team

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (ΗΕΑ) ανακοίνωσε ότι αυξάνει τη χρηματοδότηση προς τους νικητές του 2015 από €700.000 σε €1.000.000. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από το εντεινόμενο ενδιαφέρον στο φετινό διαγωνισμό, το οποίο οδηγεί σε νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Επιπλέον, ανταποκρινόμενο στην εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2015, το ΗΕΑ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έως τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015.

Με την ευκαιρία της αύξησης της χρηματοδότησης, καθώς και της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι διοργανωτές του θεσμού προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλλουν την επιχειρηματική τους ιδέα στην ιστοσελίδα του Βραβείου.

Iδρύθηκε το 2012

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας αυξάνει τη χρηματοδότηση το 2015 σε €1 εκατομμύριο ευρώ!

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε το 2012 με βασικό γνώμονα ότι η επιχειρηματικότητα είναι το κλειδί για την ευημερία της Ελλάδας και στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος, ιδιαίτερα εν μέσω οικονομικής ύφεσης. Ο θεσμός, τον οποίο διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί ο Όμιλος Libra Group για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, απευθύνεται τόσο σε έμπειρους, όσο και σε νέους επιχειρηματίες, των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια επιδεικνύουν βιωσιμότητα, καινοτομία, χρηματοοικονομική σύνεση και ρεαλισμό, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Bραβεύει κάθε χρόνο έναν έως και πέντε νικητές

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας αυξάνει τη χρηματοδότηση το 2015 σε €1 εκατομμύριο ευρώ!

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας βραβεύει κάθε χρόνο έναν έως και πέντε νικητές, παρέχοντάς τους όλους τους απαιτούμενους πόρους, προκειμένου να υλοποιήσουν με επιτυχία τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Οι νικητές του 2015 θα μοιραστούν συνολικό ποσό χρηματοδότησης έως €1.000.000, το οποίο παρέχεται από τον Όμιλο Libra Group και τους εταίρους του Βραβείου. Επιπλέον, σε κάθε νικητή παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση (mentorship) από ανώτερο στέλεχος επιχείρησης, καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη από – κυρίως Ελληνικές – επιχειρήσεις. Αυτές αποτελούν μια σειρά από παρόχους νομικών και λογιστικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών μάρκετινγκ, τεχνολογίας, επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Προθεσμίες και Υποβολές συμμετοχής

Στο Βραβείο, αίτηση μπορούν να υποβάλουν άτομα ή ομάδες προσώπων που έχουν μία νέα επιχειρηματική ιδέα, ακόμη και αν δε διαθέτουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, καθώς και υφιστάμενες ιδιωτικές εταιρείες,  οι οποίες ωστόσο είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν μια νέα επιχειρηματική ιδέα που δεν απορρέει ευθέως από τη βασική τους δραστηριότητα και, παράλληλα, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ιδίους πόρους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4 Μαρτίου έχει μεταφερθεί για τις 23 Μαρτίου 2015.

Tα ονόματα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου 2015.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν στο τέλος Μαΐου 2015.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ