Πόσοι Μάγειρες θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

    Από: Startup Team

Το επάγγελμα των μαγείρων είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τουριστικό κλάδο, καθώς η πλειονότητα των επαγγελματιών μαγείρων απασχολείται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και ζαχαροπλαστεία.

Η υψηλή τουριστική κίνηση, που εμφανίζει η χώρα μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τρόπο ζωής που αναγκάζει το μέσο Έλληνα να απουσιάζει πολλές ώρες της ημέρας από το σπίτι του, αυξάνουν την κίνηση στα εστιατόρια, τις ταβέρνες και τα ταχυφαγεία, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εύρεση εργασίας στους συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Ένας μάγειρας απαιτείται να έχει καλλιτεχνική φύση και για το λόγο αυτό η δημιουργικότητα και η φαντασία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία ενός επιτυχημένου επαγγελματία σεφ. Επιπλέον, η δεξιοτεχνία στα χέρια και η ικανότητα στο χειρισμό των διαφόρων μαγειρικών σκευών και εργαλείων, η διάθεση για πειραματισμό, η άριστη γνώση των υλικών και της ποσότητας που απαιτείται για την παρασκευή ενός φαγητού, γλυκού ή ποτού, αλλά και η ευσυνειδησία αποτελούν χρήσιμα εφόδια στην προσπάθεια για χάραξη μιας πετυχημένης καριέρας στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες/δεξιότητες, τις σπουδές που απαιτούνται, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τους τομείς απασχόλησης, τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και το περιβάλλον, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος, και την επαγγελματική κατοχύρωση, δείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

«Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταχωρημένες αγγελίες αναζήτησης μαγείρων στην Ευρώπη (όπως αποτυπώθηκαν την 1η Μαρτίου 2014) αναδεικνύουν στην πρώτη θέση, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, τη Γερμανία (European Mobility Bulletin) (Διάγραμμα 1). Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι ο αριθμός των αγγελιών για μάγειρες στην Ελλάδα (αλλά και για χώρες όπως το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Εσθονία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Ρουμανία) δεν ήταν σημαντικός ώστε η χώρα να συμπεριληφθεί στη μελέτη.

Διάγραμμα 1. Αριθμός αγγελιών αναζήτησης μαγείρων στην Ευρώπη (2014)

Πόσοι Μάγειρες θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: European Mobiliti Bulletin.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποψήφιων σπουδαστών μαγειρικής που αντιμετωπίζουν οι γερμανικές επιχειρήσεις (από το 2007 ο αριθμός των εκπαιδευομένων έχει μειωθεί κατά 50% – Deutsche Welle), οδηγούν στην αναζήτηση μαγείρων από το εξωτερικό, προμηνύοντας ένα ευοίωνο μέλλον για το επάγγελμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά στο μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση των μαγείρων στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 2 και 3.

Διάγραμμα 2. Αριθμός μαγείρων που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πόσοι Μάγειρες θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διάγραμμα 3. Μεταβολή στην απασχόληση μαγείρων το 2020 σε σχέση με το 2012

Πόσοι Μάγειρες θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ο αριθμός των μαγείρων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να αυξηθεί κατά 45.602, δηλαδή 50.626 επαγγελματίες. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, υπολογίζεται από το 2012 έως το 2020 να αυξηθεί κατά 40,5%, φτάνοντας τα 64.051 άτομα. Τέλος, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, αναμένεται να μειωθεί μόλις κατά 8,7% από το 2012 έως το 2020.

 

Καυκά Κυριακή
Οικονομολόγος MSc