Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στις προκηρύξεις των θεματικών προτεραιοτήτων «Ασφαλείς Κοινωνίες» & « Έξυπνες Οικολογικές και Ενοποιημένες Μεταφορές» του «Ορίζοντα 2020»

    Από: Startup Team

Η παρουσίαση των νέων προκηρύξεων και ο απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση των θεματικών προτεραιοτήτων «Ασφαλείς Κοινωνίες» και «Έξυπνες, Οικολογικές και Ενοποιημένες Μεταφορές» του «Ορίζοντα 2020», αποτέλεσαν το περιεχόμενο της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας με θέμα τις «Ασφαλείς Κοινωνίες» εκπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ έκαναν αναφορά στην υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στη συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα ενώ τονίστηκε ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού ερευνητικού δυναμικού έχει στραφεί στη συγγραφή προτάσεων και ειδικότερα στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ακόμη, παρουσιάστηκαν σε βίντεο διάφορες ασκήσεις, στις οποίες συμμετείχε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων που αφορούσαν την ασφάλεια των συνόρων, τη βελτίωση των υποδομών και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης αναφέρθηκαν αρχικά εν συντομία τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης  της θεματικής προτεραιότητας «Έξυπνες, Οικολογικές και Ενοποιημένες Μεταφορές» και αναλύθηκε το ποσοστό επιτυχίας των πιο επιτυχημένων χωρών αλλά και της Ελλάδας. Οι ελληνικοί φορείς είχαν ικανοποιητική συμμετοχή, με ανάληψη του ρόλου του Συντονιστή Φορέα σε 4 επιτυχή έργα και με ποσοστά επιτυχίας που κυμαίνονται από 25% ως 33% στη δεύτερη φάση της προκήρυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι κύριες ερευνητικές περιοχές και προτεραιότητες για τα έτη 2016-2017 και ζητήθηκαν άμεσα προτάσεις από όλους του ελληνικούς φορείς, ώστε να μπορέσει η ελληνική αντιπροσωπεία να προωθήσει ερευνητικά θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος και σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τη χώρα μας.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι σχετικές προκηρύξεις για «Ευφυείς Πόλεις» (“smart cities”), με έμφαση στις απαιτήσεις  της ΕΕ από τους συμμετέχοντες φορείς, κάποιες καλές πρακτικές και σημεία έμφασης στη συγγραφή σχετικής πρότασης αλλά και μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης πρόσκλησης για εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων κι εμπειριών.