Θετικές οι προβλέψεις προσλήψεων για το β΄ τρίμηνο του 2015

    Από: Startup Team

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας μπορεί να εξεταστεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, κάθε μία με τη δική της βαρύτητα. Ωστόσο, όταν έχουμε πληροφορίες για τις προσλήψεις, οι οποίες έρχονται από τους εργοδότες τους ίδιους, τότε αναμφίβολα η εικόνα αυτή έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μια τέτοια εικόνα μας δίνει η έρευνα της Manpower, η οποία αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων εργοδοτών. Η ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν ήταν η εξής: Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;

Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι μια γενική αισιοδοξία, καθώς το 21% απάντησε θετικά , το 70% δεν περιμένει αλλαγές, ενώ το 7% δήλωσε πως προβλέπει μείωση των απασχολουμένων. Συνολικά υπάρχει ένα θετικό ποσοστό, της τάξης του +14%.

Η έρευνα έδειξε ότι, ανά γεωγραφική περιοχή, οι εργοδότες της ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής προβλέπουν σταθερό ρυθμό προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +12%, ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για όσους αναζητούν εργασία, με Προοπτικές της τάξης του +10%.

Σε σύγκριση, τώρα, με το Α΄ τρίμηνο του 2015, στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, οι προοπτικές είναι θετικές, καθώς προβλέπεται ενίσχυση κατά 2%, ενώ στη Β. Ελλάδα η βελτίωση αυτή φτάνει το 7%. Από την άλλη, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η πρόθεση για προσλήψεις ενισχύεται κατά 4% στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, ενώ κατά 9% στη Β. Ελλάδα.

Πίνακας Α

Θετικές οι προβλέψεις προσλήψεων για το β΄ τρίμηνο του 2015

Όσον αφορά τους συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται θετικές και στους εννέα τομείς, με σημαντικότερες στους τομείς των μεταφορών-επικοινωνιών και κυρίως του τουρισμού, όπως φαίνεται από το ακόλουθο διάγραμμα.

Πίνακας Β

Θετικές οι προβλέψεις προσλήψεων για το β΄ τρίμηνο του 2015

Τέλος, αναφορικά με τη θέση της χώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη, μεταξύ των 42 χωρών, όπου έγινε αντίστοιχη έρευνα, η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση με +11%, ενώ η πρώτη, Ταϊβάν, παρουσιάζει προοπτικές της τάξης του +45%.

Πίνακας Γ

Θετικές οι προβλέψεις προσλήψεων για το β΄ τρίμηνο του 2015