Ενεργοποιείται το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

    Από: Startup Team

Ο δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ παρουσίασε το νέο site και τη σελίδα στο facebook του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων στα μέλη του.

Το diktio.co λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης σχετικά με τη δραστηριότητα όλων των μελών του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων. Στο blog του dikto.co θα παρουσιάζονται οι ομάδες που συμμετέχουν στα προγράμματα που χρηματοδοτεί ο δήμος Αθηναίων και θα φιλοξενούνται κείμενα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην Αθήνα από επιτυχημένους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, με την συμμετοχή και συνεργασία δημοσίων οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κλαδικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα.

Μέσω του Δικτύου χαράσσεται η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα του δήμου Αθηναίων και γίνεται μία συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Βασικές υπηρεσίες του Δικτύου είναι η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια, καθώς και η εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Μέχρι το τέλος του 2015 μέσω του Δικτύου θα προκύψουν 12 Εξειδικευμένες Μελέτες Επιχειρηματικότητας, θα στηριχθούν 1500 επιχειρήσεις της Αττικής, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 250 εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, εκθέσεις και φεστιβάλ, ενώ θα διοργανωθούν 10 Επιχειρηματικές Αποστολές στο Εξωτερικό.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων αποτελείται από: