Πόσοι Πωλητές σε Καταστήματα θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

    Από: Startup Team

Το επάγγελμα του πωλητή σε καταστήματα περιλαμβάνει μια σειρά καθηκόντων που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του πελάτη. Συγκεκριμένα ο πωλητής είναι εκείνος που υποδέχεται τους πελάτες, ακούει τις επιθυμίες τους και συζητά για τα διάφορα προϊόντα, με σκοπό να τους πείσει να τα αγοράσουν. Παράλληλα, μπορεί να είναι χειριστής ταμειακής μηχανής, ενώ ασχολείται και με την παρακολούθηση των ελλείψεων και την προμήθεια νέων προϊόντων μέσω παραγγελιών. Σε πολλές περιπτώσεις ο πωλητής εκτελεί χρέη γενικού επιβλέποντα στο κατάστημα, με αποτέλεσμα ο ρόλος του να γίνεται εν τέλει πολυδιάστατος.

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των πωλητών σε καταστήματα ανά γεωγραφική περιφέρεια. Το 40,7% των πωλητών απασχολείται στην περιφέρεια της Αττικής, ενώ η Κεντρική Μακεδονία (18,3%) έρχεται δεύτερη στη σχετική κατάταξη.

Διάγραμμα 1. Γεωγραφική κατανομή πωλητών σε καταστήματα ανά περιφέρεια (2011)

Πόσοι Πωλητές σε Καταστήματα θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Απογραφή Πληθυσμού 2011.

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση στους πωλητές σε καταστήματα στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 2 και 3.

Διάγραμμα 2. Αριθμός πωλητών σε καταστήματα που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πόσοι Πωλητές σε Καταστήματα θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςπατήστε εδώ.

Διάγραμμα 3. Μεταβολή στους πωλητές σε καταστήματα το 2020 σε σχέση με το 2012

Πόσοι Πωλητές σε Καταστήματα θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η εξέλιξη της απασχόλησης των πωλητών (Διάγραμμα 2) αναμένουμε να παρουσιάσει ιδιαίτερη μείωση και στα τρία σενάρια του μοντέλου (βασικό, αισιόδοξο και απαισιόδοξο). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες πραγματοποίησης, προβλέπεται μείωση της απασχόλησης στους πωλητές κατά 17,09% έως το 2020 σε σχέση με το 2012. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο αναμένεται να μειωθούν οι πωλητές κατά 10,9%, ενώ δραματική εμφανίζεται η πτώση με βάση το απαισιόδοξο σενάριο.

Η κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης από την εμφάνιση της κρίσης συνέβαλε στη μείωση της απασχόλησης στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Με τις επικρατούσες συνθήκες δύσκολα η απασχόληση στους πωλητές θα επανέλθει στα προ του 2012 επίπεδα.

 

Βαλσαμής Διονύσης
Οικονομολόγο ς MSc