185 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2015

    Από: Startup Team
πηγή: getbusy.gr

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 2 τ. Α΄) που ορίζει ότι η παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 τ. Α΄), µε την οποία ρυθµίζονται οι προσλήψεις προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εφαρµόζεται και στην εταιρία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» εντός των περιορισµών της περ. ββ΄ του άρθρου 24 του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 24 του άρθρου 1 του Ν. 2247/1994, και προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ταµείων και της ταξιθεσίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως

α) ταµίες και 
β) ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου

στις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2015, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη 17 θέσεων ταµιών στην Αθήνα, 7 θέσεων ταµιών στην Επίδαυρο, έως 85 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας, έως 60 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και έως 16 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2015.

Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν:

Α) Ταµίες

Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χρήσης Η/Υ (WINDOWS XP, MS OFFICE, INTERNET), καλή γνώση αγγλικών (επιθυµητή 2η ξένη γλώσσα), άριστη επικοινωνία και προσανατολισµό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.
Χώροι απασχόλησης: κεντρικά εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστηµίου 39), εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων)

διαβάστε περισσότερα εδώ:
getbusy.gr