6 προσλήψεις στο Δήμο Κασσάνδρας

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας προκειμένου να προσλάβει 3 εργάτες ύδρευσης ΥΕ και 3 υδραυλικούς ΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών αναγκών ύστερα από την με αριθμό 310/10-12-2014 απόφαση του Δ.Σ., την με αριθμ. 33517+33514/12-01-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, Ν 3584/2007, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στην υπηρεσία μας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από 16-04-2015 έως και 22-04-2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Δημαρχείο, στην κα Μαρία Ματάμη .

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr