Πόσοι Οικονόμοι και Διαχειριστές Κτιρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

    Από: Startup Team

Βασικό μέλημα των οικονόμων και διαχειριστών κτιρίων ή εναλλακτικά –όπως λέγονται– των εποπτών καθαρισμού και φροντιστών κτιρίων και κατοικιών, είναι ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η εποπτεία του έργου των καθαριστών και του υπόλοιπου προσωπικού καθαριότητας, σε εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εγκαταστάσεις και οικήματα. Επίσης, αναλαμβάνουν χρέη φροντιστή και έχουν την ευθύνη φύλαξης σε ξενοδοχεία, γραφεία, διαμερίσματα, σπίτια και ιδιωτικές κατοικίες.

Το επάγγελμα περιλαμβάνει τις εξής τρεις ειδικότητες:

  • Επόπτες καθαριότητας και φροντιστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων εγκαταστάσεων
  • Οικονόμοι σπιτιών
  • Διαχειριστές κτιρίων

Από το σύνολο των οικονόμων και διαχειριστών κτιρίων που απασχολούνταν στην ελληνική οικονομία το 2011 (στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.), το 31% ήταν απόφοιτοι λυκείου, το 25% ήταν απόφοιτοι δημοτικού και το 17% ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου. Δεν πρόκειται για επάγγελμα το οποίο απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση με αποτέλεσμα μόλις το 5,6% να είναι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 5,4% πτυχιούχοι Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Επίπεδο εκπαίδευσης των οικονόμων και των διαχειριστών κτιρίων (2011)

Πόσοι Οικονόμοι και Διαχειριστές Κτιρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Επίσης, με βάση τα ίδια στοιχεία, για το 2011, το 36% των οικονόμων και των διαχειριστών κτιρίων απασχολούνταν στην περιφέρεια της Αττικής, η οποία παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ακολουθούν οι περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (με 14%) και η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο (με 9,1% και 8,9% αντίστοιχα).

Διάγραμμα 2. Σύνθεση της απασχόλησης των οικονόμων και των διαχειριστών κτιρίων ανά περιφέρεια (2011)

Πόσοι Οικονόμοι και Διαχειριστές Κτιρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόλησή τους στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 3 και 4.

Διάγραμμα 3. Αριθμός οικονόμων και διαχειριστών κτιρίων που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πόσοι Οικονόμοι και Διαχειριστές Κτιρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διάγραμμα 4. Μεταβολή στην απασχόληση οικονόμων και διαχειριστών κτιρίων το 2020 σε σχέση με το 2012

Πόσοι Οικονόμοι και Διαχειριστές Κτιρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ο αριθμός των οικονόμων και διαχειριστών κτιρίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% από το 2012 έως το 2020, δηλαδή από 19.278 σε 20.244 άτομα. Παρά τη μείωση του αριθμού τους από το 2012 έως το 2014 (κατά 4,7%), από το 2014 έως το 2020 προβλέπεται αύξηση του αριθμού τους κατά 10,2%.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί κατά 25,3% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 24.150 άτομα. Τέλος, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, προβλέπεται μείωση του αριθμού τους κατά 8,1% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 17.718 άτομα.

 

Παντελής Κωστής
Οικονομολόγος
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών