Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών στις Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας

    Από: Startup Team

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως εθνικός εταίρος του EFQM στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να πιστοποιηθούν στο Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence (Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας, EFQM) εφαρμόζοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο ολιστικό εργαλείο διοίκησης στον κόσμο.

Η ΕΕΔΕ, ως Εθνικός Εταίρος του EFQM, από το 2002 απονέμει τις Πιστοποιήσεις για τα δύο πρώτα επίπεδα αναγνώρισης βάσει του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, δηλ. τη Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία (Committed to Excellence 1 & 2 Αστέρων) και την Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία (Recognised for Excellence τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων) σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρησιακές μονάδες (operational units) της Ελλάδας και της Κύπρου από τον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για το τρίτο επίπεδο Πιστοποίησης, δηλαδή το Διεθνές Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Award), τις διακρίσεις απονέμει το ίδιο το EFQM.

Τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015.