Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας του 2015

    Από: Startup Team

Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική!

www.alba.edu.gr/rci

Οι τάσεις για το 2014 (μέχρι το τέλος του 2014) έδειξαν μια μικρή τόνωση στην αγορά εργασίας συγκριτικά με το 2013, στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής νέου προσωπικού.  Μένει να δούμε εάν οι τάσεις αυτές θα συνεχίσουν και για το 2015 ή η πολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια έχουν επηρεάσει και πόσο τις προθέσεις των εταιρειών για πρόσληψη νέου προσωπικού.

Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at the AmericanCollege of Greece από το 2007 και αποτελεί το πλέον αξιόπιστο βαρόμετρο της ελληνικής αγοράς εργασίας.  Διεξάγεται κάθε χρόνο και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους μήνες, στην Ελλάδα.

Ο κύκλος του 2015 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα  Μάρτιος-Μάιος 2015 με την αποκλειστική χορηγία του Kariera.gr και την υποστήριξη για το ειδικό θέμα ερωτήσεων του Global Sustain και αφορά τις τάσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς.

 

To ειδικό θέμα ερωτήσεων για το 2015 αφορά τον εθελοντισμό και την κοινωνική ευαισθησία των εταιρειών.

Παρακαλούμε μεταβείτε στο δικτυακό τόπο της έρευνας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο:

www.alba.edu.gr/rci